Szukasz pracy? Zadzwoń: 071 75 88 150 Telefon alarmowy dla opiekunek za granicą. Czynny 24h. - 535 228 007

Choroby wieku podeszłego

Choroby wieku podeszłego

Podatność na różnorodne zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a choroby wieku podeszłego są z
każdym rokiem coraz częściej. Przyczyny są dwie: starzejące się społeczeństwo oraz coraz dłuższy
wiek seniorów. Jak wskazują badania, średnio co 5 osoba starsza nie uskarża się na żadne choroby.
Wśród najczęściej chorób podeszłego wyróżnić należy:

Cukrzyca typu C – prawdopodobieństwo wystąpienia jest największe po 60 roku życia. Schorzenie to
jest najczęściej diagnozowane u seniorów z nadwagą, znacznie zmniejszenie aktywności fizycznej oraz
występowanie innych chorób dodatkowo zwiększają ryzyko zachorowania właśnie na cukrzycę.
prawie połowa ma powikłania tej choroby, takie jak zaburzenia wzroku i niewydolność nerek. U co
25. chorego występuje również tzw. stopa cukrzycowa.

Osteoporoza – to choroba szkieletu prowadząca do złamań kości, które mogą występować
również po niewielkim urazie (mówimy wtedy o złamaniach osteoporotycznych). Najczęściej
dotyczą kręgosłupa, kości przedramiennej i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić także w
innych lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze
zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości. Istnieje wiele
czynników, które mogą przyspieszyć przebieg choroby. Niektórym z nich można zapobiegać
poprzez zmianę stylu życia. Rozwój osteoporozy przyspiesza:
 zła dieta (głównie mała podaż wapnia, witaminy D, niedożywienie)
 palenie tytoniu
 nadużywanie alkoholu
 mała aktywność fizyczna
 oraz niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne.

Nadciśnienie tętnicze – powszechnie przyjmuje się, że przyczyną choroby są czynniki dziedziczno-
genetyczne, otyłość oraz zaburzenia nerwowe i regulacji wyższych ośrodków nerkowych,
warunkowane, stałym napięciem psychicznym czy poczuciem odpowiedzialności.
W codziennej praktyce i dla orientacji osób cierpiących na nadciśnienie pierwotne istotne jest
wyróżnienie:
• okresu nadciśnienia chwiejnego, tzn. okresu, w którym istnieje wprawdzie podwyższone
ciśnienie tętnicze, ale stopień jego podwyższenia wykazuje pewne wahania,
• okresu nadciśnienia utrwalonego, o którym mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia ze
stale podwyższonym ciśnieniem krwi – zarówno skurczowym, jak i rozkurczowym.
Na początku choroby obserwuje się zazwyczaj wartości prawidłowe, zwłaszcza w czasie
wypoczynku psychicznego i fizycznego, a wzrost w sytuacjach stresowych.

Choroba Alzheimera – jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 65 roku życia.
Charakterystycznym objawem tej choroby są zaburzenia pamięci, które spowodowane są zanikiem
tkanki mózgowej. W późnej fazie choroby, często występują problemy z samodzielnym
przyjmowaniem posiłków.
Czynniki, które mogą prowadzić do rozwoju choroby:
 wiek powyżej 65 lat,
 urazy głowy,
 nadciśnienie tętnicze,
 podwyższony poziom cholesterolu LDL,

 cukrzyca,
 zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 niski stopień edukacji (zaobserwowano, iż osoby ze średnim i wyższym
 wykształceniem  rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera),
 predyspozycje genetyczne (mutacje w określonych genach).
Wraz z postępem choroby występują:
 afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
 apraksja – niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się
sztućcami, pisania, czytania,
 agnozja – zaburzenia słyszenia i widzenia,
 zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania, jedzenia.

Choroba Parkinsona – jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego przejawiającą się
spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. spowolnienie ruchowe,
sztywność mięśni, drżenie spoczynkowe, zaburzenia chodu i postawy
Nietrzymanie moczu
Choroba zwyrodnienia stawów
Krzywica
Choroby oczu – jaskra i zaćma
Nowotwory
Depresja
Podwyższony cholesterol
Zaburzenia funkcji poznawczych