SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Choroby wieku podeszłego i inne dolegliwości

Podatność na różnorodne dolegliwości wzrasta wraz z wiekiem. Również choroby wieku podeszłego są z każdym rokiem coraz bardziej widoczne. Przyczyny są dwie: starzejące się społeczeństwo oraz coraz dłuższy wiek seniorów.

Choroby wieku podeszłego

Jak wskazują badania, średnio co 5 osoba starsza nie uskarża się na żadne choroby. Wśród najczęściej chorób wieku starczego wyróżnić należy opisane poniżej schorzenia, które omówimy szczegółowo.

Cukrzyca typu C u seniora

Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu C jest największe po 60 roku życia. Schorzenie to jest najczęściej diagnozowane u seniorów, którzy mają nadwagę. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia cukrzycy jako choroby wieku podeszłego jest również znaczne zmniejszenie aktywności fizycznej. Natomiast w przypadku cukrzycy typu C istotne jest występowanie innych chorób, które zwiększają ryzyko zachorowania.

Opiekując się seniorem chorym na cukrzycę, warto pamiętać, że prawie z nich połowa miewa powikłania tej choroby. Mogą to być zaburzenia wzroku oraz  niewydolność nerek. Natomiast u co 25. chorego występuje również tzw. stopa cukrzycowa. Z tego też względu należy zwracać baczną uwagę na wszelkie zmiany w tym zakresie i niezwłocznie zgłaszać je lekarzowi.

Osteoporoza u osoby starszej

Osteoporoza to choroba szkieletu prowadząca do złamań kości, które mogą występować również po niewielkim urazie (mówimy wtedy o złamaniach osteoporotycznych). Najczęściej dotyczą kręgosłupa, kości przedramiennej i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić także w innych lokalizacjach.

choroby wieku starczego

Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości. Istnieje wiele czynników, które mogą przyspieszyć przebieg choroby. Niektórym z nich można zapobiegać poprzez zmianę stylu życia.

Rozwój osteoporozy przyspiesza:

 • zła dieta (głównie mała podaż wapnia, witaminy D, niedożywienie)
 • palenie tytoniu
 • nadużywanie alkoholu
 • mała aktywność fizyczna
 • oraz niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne.

Nadciśnienie tętnicze u osoby starszej

Powszechnie przyjmuje się, że przyczyną nadciśnienia tętniczego są czynniki dziedzicznogenetyczne,. Wpływ mają również otyłość oraz zaburzenia nerwowe i regulacji wyższych ośrodków nerkowych. Warunkowane one są stałym napięciem psychicznym czy poczuciem odpowiedzialności.

W codziennej praktyce i dla orientacji osób cierpiących na nadciśnienie pierwotne istotne jest wyróżnienie:
• okresu nadciśnienia chwiejnego, tzn. okresu, w którym istnieje wprawdzie podwyższone ciśnienie tętnicze, ale stopień jego podwyższenia wykazuje pewne wahania,
• okresu nadciśnienia utrwalonego, o którym mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia ze stale podwyższonym ciśnieniem krwi – zarówno skurczowym, jak i rozkurczowym.

nadcisnienie tętnicze

Na początku choroby obserwuje się zazwyczaj wartości prawidłowe, zwłaszcza w czasie wypoczynku psychicznego i fizycznego, a wzrost w sytuacjach stresowych.

Alzheimer jako choroba wieku starczego

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Charakterystycznym objawem tej choroby są zaburzenia pamięci, które spowodowane są zanikiem tkanki mózgowej. W późnej fazie choroby, często występują problemy z samodzielnym przyjmowaniem posiłków.

Czynniki, które mogą prowadzić do rozwoju choroby Alzheimera:

 • wiek powyżej 65 lat,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom cholesterolu LDL,
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 • niski stopień edukacji (zaobserwowano, iż osoby ze średnim i wyższym
 • wykształceniem  rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera),
 • predyspozycje genetyczne (mutacje w określonych genach).

rozmowa seniorzy opieka

Wraz z postępem choroby Alzheimera występują:

 • afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
 • apraksja – niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się
  sztućcami, pisania, czytania,
 • agnozja – zaburzenia słyszenia i widzenia,
 • zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania, jedzenia.

Parkinson u osób starszych

Choroba Parkinsona jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego przejawiającą się spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, drżenie spoczynkowe, zaburzenia chodu i postawy.

Nie są to niestety jedyne choroby wieku starczego. O innych przeczytasz w artykule „Choroby wieku starczego – dolegliwości i ograniczenia seniora„.