Z myślą o zapewnieniu Państwu jeszcze lepszej obsługi od stycznia 2020 roku firmy Veritas, Mycare24 i Pflegehelden łączą się w jedną firmę Veritas Group.
SZUKASZ PRACY? Zadzwoń! 537 979 589 Telefon alarmowy dla opiekunek za granicą. Czynny 24h. - 535 228 007
Informujemy, iż 24.02.2020 po godzinie 16:00 rozpoczynamy prace techniczne, przez co kontakt z naszym oddziałem we Wrocławiu będzie utrudniony. Dzięki wprowadzonym zmianom, po konsolidacji marek, od 25.02.2020 naszym głównym numerem kontaktowym z działem rekrutacji stanie się 71 75 88 150. Tym samym numer 71 72 42 660, należący wcześniej do rekrutacji Opieka Mycare24 będzie nieaktualny.

Choroby wieku podeszłego

Podatność na różnorodne dolegliwości wzrasta wraz z wiekiem. Również choroby wieku podeszłego są z każdym rokiem coraz bardziej widoczne. Przyczyny są dwie: starzejące się społeczeństwo oraz coraz dłuższy wiek seniorów.

Choroby wieku podeszłego

Jak wskazują badania, średnio co 5 osoba starsza nie uskarża się na żadne choroby. Wśród najczęściej chorób wieku starczego wyróżnić należy opisane poniżej schorzenia, które omówimy szczegółowo.

Cukrzyca typu C u seniora

Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu C jest największe po 60 roku życia. Schorzenie to jest najczęściej diagnozowane u seniorów, którzy mają nadwagę. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia cukrzycyjako choroby wieku podeszłego jest również znaczne zmniejszenie aktywności fizycznej. Natomiast w przypadku cukrzycy typu C istotne jest występowanie innych chorób, które zwiększają ryzyko zachorowania.

Opiekując się seniorem chorym na cukrzycę, warto pamiętać, że prawie z nich połowa miewa powikłania tej choroby. Mogą to być zaburzenia wzroku oraz  niewydolność nerek. Natomiast u co 25. chorego występuje również tzw. stopa cukrzycowa. Z tego też względu należy zwracać baczną uwagę na wszelkie zmiany w tym zakresie i niezwłocznie zgłaszać je lekarzowi.

Osteoporoza u osoby starszej

Osteoporoza to choroba szkieletu prowadząca do złamań kości, które mogą występować również po niewielkim urazie (mówimy wtedy o złamaniach osteoporotycznych). Najczęściej dotyczą kręgosłupa, kości przedramiennej i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić także w innych lokalizacjach.

choroby wieku starczego

Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości. Istnieje wiele czynników, które mogą przyspieszyć przebieg choroby. Niektórym z nich można zapobiegać poprzez zmianę stylu życia.

Rozwój osteoporozy przyspiesza:

 • zła dieta (głównie mała podaż wapnia, witaminy D, niedożywienie)
 • palenie tytoniu
 • nadużywanie alkoholu
 • mała aktywność fizyczna
 • oraz niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne.

Nadciśnienie tętnicze u osoby starszej

Powszechnie przyjmuje się, że przyczyną nadciśnienia tętniczego są czynniki dziedzicznogenetyczne,. Wpływ mają również otyłość oraz zaburzenia nerwowe i regulacji wyższych ośrodków nerkowych. Warunkowane one są stałym napięciem psychicznym czy poczuciem odpowiedzialności.

W codziennej praktyce i dla orientacji osób cierpiących na nadciśnienie pierwotne istotne jest wyróżnienie:
• okresu nadciśnienia chwiejnego, tzn. okresu, w którym istnieje wprawdzie podwyższone ciśnienie tętnicze, ale stopień jego podwyższenia wykazuje pewne wahania,
• okresu nadciśnienia utrwalonego, o którym mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia ze stale podwyższonym ciśnieniem krwi – zarówno skurczowym, jak i rozkurczowym.

nadcisnienie tętnicze

Na początku choroby obserwuje się zazwyczaj wartości prawidłowe, zwłaszcza w czasie wypoczynku psychicznego i fizycznego, a wzrost w sytuacjach stresowych.

Alzheimer jako choroba wieku starczego

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Charakterystycznym objawem tej choroby są zaburzenia pamięci, które spowodowane są zanikiem tkanki mózgowej. W późnej fazie choroby, często występują problemy z samodzielnym przyjmowaniem posiłków.

Czynniki, które mogą prowadzić do rozwoju choroby Alzheimera:

 • wiek powyżej 65 lat,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom cholesterolu LDL,
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 • niski stopień edukacji (zaobserwowano, iż osoby ze średnim i wyższym
 • wykształceniem  rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera),
 • predyspozycje genetyczne (mutacje w określonych genach).

rozmowa seniorzy opieka

Wraz z postępem choroby Alzheimera występują:

 • afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
 • apraksja – niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się
  sztućcami, pisania, czytania,
 • agnozja – zaburzenia słyszenia i widzenia,
 • zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania, jedzenia.

Parkinson u osób starszych

Choroba Parkinsona jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego przejawiającą się spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, drżenie spoczynkowe, zaburzenia chodu i postawy.

Nie są to niestety jedyne choroby wieku starczego. O innych przeczytasz w artykule „Choroby wieku starczego – dolegliwości i ograniczenia seniora„.