SZUKASZ PRACY? Zadzwoń! 537 979 589 Telefon alarmowy dla opiekunek za granicą. Czynny 24h. - 535 228 007

Choroby wieku podeszłego

Podatność na różnorodne zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a choroby wieku podeszłego są z
każdym rokiem coraz częściej. Przyczyny są dwie: starzejące się społeczeństwo oraz coraz dłuższy
wiek seniorów. Jak wskazują badania, średnio co 5 osoba starsza nie uskarża się na żadne choroby.
Wśród najczęściej chorób podeszłego wyróżnić należy opisane poniżej schorzenia.

Cukrzyca typu C u seniora

Cukrzyca typu C – prawdopodobieństwo wystąpienia jest największe po 60 roku życia. Schorzenie to
jest najczęściej diagnozowane u seniorów z nadwagą, znacznie zmniejszenie aktywności fizycznej oraz
występowanie innych chorób dodatkowo zwiększają ryzyko zachorowania właśnie na cukrzycę.
prawie połowa ma powikłania tej choroby, takie jak zaburzenia wzroku i niewydolność nerek. U co
25. chorego występuje również tzw. stopa cukrzycowa.

Osteoporoza u osoby starszej

Osteoporoza – to choroba szkieletu prowadząca do złamań kości, które mogą występować
również po niewielkim urazie (mówimy wtedy o złamaniach osteoporotycznych). Najczęściej
dotyczą kręgosłupa, kości przedramiennej i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić także w
innych lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze
zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości. Istnieje wiele
czynników, które mogą przyspieszyć przebieg choroby. Niektórym z nich można zapobiegać
poprzez zmianę stylu życia.

Rozwój osteoporozy przyspiesza:

 • zła dieta (głównie mała podaż wapnia, witaminy D, niedożywienie)
 • palenie tytoniu
 • nadużywanie alkoholu
 • mała aktywność fizyczna
 • oraz niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne.

Nadciśnienie tętnicze – powszechnie przyjmuje się, że przyczyną choroby są czynniki dziedziczno-
genetyczne, otyłość oraz zaburzenia nerwowe i regulacji wyższych ośrodków nerkowych,
warunkowane, stałym napięciem psychicznym czy poczuciem odpowiedzialności.

W codziennej praktyce i dla orientacji osób cierpiących na nadciśnienie pierwotne istotne jest
wyróżnienie:
• okresu nadciśnienia chwiejnego, tzn. okresu, w którym istnieje wprawdzie podwyższone
ciśnienie tętnicze, ale stopień jego podwyższenia wykazuje pewne wahania,
• okresu nadciśnienia utrwalonego, o którym mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia ze
stale podwyższonym ciśnieniem krwi – zarówno skurczowym, jak i rozkurczowym.
Na początku choroby obserwuje się zazwyczaj wartości prawidłowe, zwłaszcza w czasie
wypoczynku psychicznego i fizycznego, a wzrost w sytuacjach stresowych.

Alzheimer u seniorów

Choroba Alzheimera – jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 65 roku życia.
Charakterystycznym objawem tej choroby są zaburzenia pamięci, które spowodowane są zanikiem
tkanki mózgowej. W późnej fazie choroby, często występują problemy z samodzielnym
przyjmowaniem posiłków.

Czynniki, które mogą prowadzić do rozwoju choroby:

 • wiek powyżej 65 lat,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom cholesterolu LDL,
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 • niski stopień edukacji (zaobserwowano, iż osoby ze średnim i wyższym
 • wykształceniem  rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera),
 • predyspozycje genetyczne (mutacje w określonych genach).

Wraz z postępem choroby występują:

 • afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
 • apraksja – niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się
  sztućcami, pisania, czytania,
 • agnozja – zaburzenia słyszenia i widzenia,
 • zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania, jedzenia.

Parkinson u osób starszych

Choroba Parkinsona – jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego przejawiającą się
spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. spowolnienie ruchowe,
sztywność mięśni, drżenie spoczynkowe, zaburzenia chodu i postawy
Nietrzymanie moczu
Choroba zwyrodnienia stawów
Krzywica
Choroby oczu – jaskra i zaćma
Nowotwory
Depresja
Podwyższony cholesterol
Zaburzenia funkcji poznawczych