SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek: czynności, jakie wykonujemy w ciągu dnia

Kolejna lekcja samouczka „Niemiecki dla Opiekunek” zawiera przydatne dla opiekunek zwroty po niemiecku związane z poranną rutyną, wstawaniem oraz czynnościami, które powtarzają się podczas opieki nad seniorem. Sprawdź, czy jesteś w stanie sama powiedzieć te zdania po niemiecku.

poranna rutyna

Zwroty po niemiecku związane ze wstawaniem:

 • Mein Wecker klingelt um halb sieben. [Czyt.: majn weka klingelt um halb ziben] – Wstaję o 6.30.
 • In der Woche stehe ich sehr früh auf. [Czyt.: in dea woche szteje yś zer fry ałf]- W tygodniu wstaję bardzo wcześnie.

Poranna rutyna:

 • Nach dem Aufstehen gehe ich zuerst auf die Toilette. Dann dusche ich. Ich ziehe mich an und frisiere meine Haare. [Czyt.: nach dejm ałfsztejn geje yś cuerst ałf di tojlete] – Najpierw idę do toalety. Następnie biorę prysznic. Ubieram i czeszę się.
 • Meine Seniorin steht um 7:00 Uhr auf. Ich helfe ihr beim Körperpflege und Anziehen. Ich suche die richtige Kleidung aus. [Czyt.: majne zeniorin sztejt um ziben uła ałf. Yś helfe ija bajm kyrpaflejge und ancijen. Yś zuche ryśtige klajdung ałs] – Moja podopieczna wstaje o 7:00. Pomagam jej przy myciu i ubieraniu. Przygotowuję ubrania dla mojej podopiecznej.

Zwyczaje związane ze śniadaniem:

 • Ich bereite das Frühstück für mich und meine Seniorin/meinen Senior vor. Dann mache ich Tee und wir frühstücken zusammen. [Czyt.: Yś berajte das frysztyk fya myś und majne zeniorin/majnen zenior for. Dan mache yś te und wija frysztyken cuzamen]- Przygotowuję śniadanie dla mnie i mojej podopiecznej/podopiecznego. Potem robię herbatę i jemy razem śniadanie.
 • Zum Frühstück essen wir Brot mit Käse oder Schinken und trinken einen Tee. [Czyt.: cum frysztyk esen wija brot mit kejze oda szinken und trinken ajnen te]- Na śniadanie jemy kanapki z serem lub szynką i pijemy herbatę.

sniadanie po niemiecku

Rutyna po śniadaniu:

 • Beim Frühstücken hören wir Radio oder Musik. Meine Seniorin mag Musik. [Czyt.: bajm frysztyken hyren wija radio oda muzik. Majne zeniorin mag muzik]- Przy śniadaniu słuchamy radio lub muzyki. Moja podopieczna lubi muzykę.
 • Nach dem Frühstück gehen wir kurz spazieren. [Czyt.: nach dejm frysztyk gejen wija kurc szpaciren]- Po śniadaniu wychodzimy na krótki spacer.

Przwyczajenia związane z obiadem:

 • Um 12 Uhr essen wir zu Mittag. – [Czyt.: um cwylf esen wija cu mitak] O godzinie 12:00 jemy obiad.
 • Nach dem Mittagessen macht meine Seniorin einen Mittagschlaf. [Czyt.: nach dejm mitagsesen macht majne zeniorin ajnen mitagsszlaf]- Po obiedzie moja podopieczna ma drzemkę.

Czynności wykonywane po obiedzie:

 • Ich putze die Wohnung, wasche die Wäsche und spüle das Geschirr. [Czyt.: yś puce di wołnung, wasze die wesze und szpyle das geszir] – Sprzątam mieszkanie, robię pranie i zmywam naczynia
 • Montags gehe ich in den Supermarkt und mache Einkäufe. [Czyt.: montags geje yś in dejn zupamarkt und mache ajnkojfe] – W poniedziałki chodzę do supermarketu i robię zakupy.
 • Am Nachmittag trinken wir einen Kaffee und essen ein Stück Kuchen. [Czyt.: am nachmitag trinken wija ajnen kafe und esen ajn sztyk kuchen] – Po południu pijemy kawę i jemy ciasto.

prysznic po niemiecku

Kładzenie się spać:

 • Meine Seniorin geht um 20 Uhr schlafen. Ich helfe ihr beim Duschen und Ausziehen. [Czyt.: majne zeniorin gejt um cwancyś uła szlafen. Yś helfe ija bajm duszen und ałszijen] – Moja podopieczna chodzi spać o 20:00. Pomagam jej wziąć prysznic i przebrać się.