SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Jak wygląda edukacja w Niemczech?

Ze względu na charakter ustrojowy państwa niemieckiego system oświaty w Niemczech jest niejednorodny. Edukacja w Niemczech, podobnie jak w Polsce, odnosi się do obowiązku szkolnego dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Czyli trwa 12 lat i jest całkowicie bezpłatna.

Po 4 latach szkoły podstawowej, w zależności od swoich zdolności, uczniowie przechodzą do jednego z różnych rodzajów szkół średnich.

Czym wspomniany system różni się od tego w Polsce? Każdy, kto kojarzy zasady szkolnictwa w Polsce, może być zaskoczony systemem w Niemczech.

Różnice kulturowe Polska Niemcy obejmują system oświaty przede wszystkim ze względu na podział kraju na landy oraz ich autonomiczny charakter.

studentka

Edukacja w Niemczech a autonomia kraju

Każdy land posiada autonomię w kształtowaniu własnej edukacji. Nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem sprawuje odpowiednie ministerstwo oświaty.

System edukacji w Niemczech różni się w poszczególnych krajach związkowych, poszczególne landy zachowują niezależność w tej kwestii od władzy centralnej. Decyzje dotyczące systemu nauczania podejmują odpowiednie dla danego landu ministerstwa oświaty i wychowania.

W konsekwencji takiego podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami występują znaczne różnice w programach nauczania oraz celach kształcenia w różnych landach.

Dlatego też uczeń, który zmienia miejsce zamieszkania poza land, w którym się wychował, powinien liczyć się nie tylko z wymianą podręczników, ale często z całkowitą zmianą organizacji w szkole. 

Szkoły kładą duży nacisk na wyniki w nauce, co czasami odbija się na uczniach. Wybór odpowiedniego rodzaju szkoły w Niemczech determinuje całą przyszłość ucznia już od najmłodszych lat.

przedszkole

Etapy edukacji w Niemczech

Jakie etapy w edukacji i typy szkół możemy wyróżnić w Niemczech? W wielu rejonach Niemiec uczniowie rozpoczynają swoją naukę od przedszkoli. Mimo że uczęszczanie do nich nie jest obowiązkowe, to bardzo często jest koniecznością. Ze względu na długie listy oczekiwania niektórzy rodzice zapisują swoje pociechy do przedszkoli już po narodzinach.

Posyłanie dzieci do przedszkola stanowi dobry sposób na ich integrację z nowym środowiskiem, w którym ich rówieśnicy, odpowiednio w wieku od trzech do sześciu lat, mogą bawić się razem.

Naukę w szkole podstawowej (Grundschule) uczeń może rozpocząć będąc w wieku od pięciu do sześciu i pół roku. Trwa ona zazwyczaj cztery lata, po czym rodzice otrzymują od nauczycieli rekomendację, do jakiego typu szkoły w Niemczech uczeń powinien trafić.

Rekomendacje są oparte na wynikach w nauce, zdolnościach oraz zainteresowaniach dziecka.

Różnica pomiędzy Gymnasium, Realschule oraz Hauptschule

W wieku dziesięciu lat, na podstawie oceny poziomu uzdolnienia, dzieci mogą trafić do jednego z trzech rodzajów szkół: Gymnasium, Realschule oraz Hauptschule. Mogą, ale nie muszą, ponieważ wiele osób twierdzi, że jest to zbyt młody wiek na faktyczną ocenę zdolności dziecka. W większości landów uczą się razem aż do 10 klasy.

Realschule w Niemczech to szkoła, w której spory nacisk kładzie się na matematykę czy języki obce. Przygotowuje uczniów do zawodów związanych z handlem czy medycyną.

Hauptschule to odpowiednik naszych szkół zawodowych, przeznaczone są dla nieco mniej zdolnych uczniów. Nacisk kładzie się na rzemiosło i zdolności manualne.

Gymnasium w Niemczech jest najbardziej wymagającym typem szkoły, duży nacisk kładzie się tu także na samodzielną pracę w domu. Kształcenie jest nakierowane na dalszą edukację na uniwersytetach.

przedszkole

Dalsza edukacja – rodzaje szkół w Niemczech i obowiązek szkolny

Analizując szkolnictwo na poziomie średnim, możemy wyróżnić wiele rodzajów szkół w Niemczech. Można je podzielić na szkoły zawodowe (Berufsbildende Schulen) i ogólnokształcące (Allgemainbildende Schulen).

Do szkół zawodowych zalicza się:

 • Berufsvorbereitende Schulform
 • Berufsgrundschule
 • Berufschule
 • Berufsfachschule
 • Fachschule
 • Fachoberschule
 • Berufliches Gymnasium

Szkoły ogólnokształcące obejmują m.in.:

 • Realschule
 • Grundschule
 •  Gesamtschule
 • Hauptschule
 • Gymnasium

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Niemcy są pierwszym krajem, który wprowadził obowiązek edukacji. Co do zasady, od najniższego do najwyższego szczebla edukacja w Niemczech jest darmowa.

edukacja w niemczech

Niemiecki styl nauczania

Niemiecki styl nauczania jest bardzo sformalizowany, a uczniowie poza lekcjami nie mają styczności z nauczycielami (np. nie spotyka się raczej tego, żeby nauczyciel zaniepokojony uczniem dzwonił do rodziców, by o niego zapytać). Takie podejście ma wielu krytyków.

Coraz częściej narzeka się też na zmniejszającą się dyscyplinę wśród uczniów. Jej źródeł upatruje się w coraz bardziej różnorodnym środowisku etnicznym i kulturowym Niemiec.

Po zakończeniu szkoły średniej uczniowie mogą kształcić się na uniwersytecie bądź wybrać naukę połączoną z pracą (szkoła zawodowa). Dla osób spoza Niemiec zdobycie tam wyższego wykształcenia może okazać się bardzo trudne.