SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek - numery alarmowe w Niemczech

SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z WZYWANIEM POMOCY 

Praca opiekunki jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Podopieczny, który ma problemy zdrowotne, często wymaga ingerencji lekarza oraz wezwania natychmiastowej pomocy. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby opiekunka osoby starszej znała zwroty związane w wezwaniem pomocy i wiedziała, na jakie numery alarmowe zgłaszać się w nagłych sytuacjach w Niemczech.

W kolejnej lekcji języka niemieckiego dla opiekunek przedstawiamy praktyczne wskazówki, w jaki sposób przygotować się na taką ewentualność. 

opieka niemcy

Numery awaryjne w Niemczech

Pracując w Niemczech, należy koniecznie znać numery awaryjne. Kiedy potrzebujemy pomocy, możemy wybrać europejski numer alarmowy 112. Numer 110 to alarmowy numer na policję. Jeśli mamy problem z autem, z pomocą drogową skontaktujemy się pod numerem 0180/2222222.

Notrufnummern in Deutschland

Wenn man in Deutschland lebt, muss man die deutschen Notrufnummern unbedigt kennen. Falls man in Deutschland Hilfe braucht, kann man Euronotruf 112 wählen. 110 ist ein Polizei-Notruf. Im Falle von Problemen mit dem Auto kann man unter 0180/2222222 Pannenhilfe anrufen.

niemiecki dla opiekunek - choroby

Zwroty związane ze zgłaszaniem nagłej sytuacji: 

 • Was ist denn genau passiert? – Co się stało? 
 • Wann ist das passiert? –  Kiedy się to stało?
 • Ich möchte einen Notfall melden. Die Person, um die ich mich kümmere ist ohnmächtig geworden! – Chciałabym zgłosić nagłą sytuację. Osoba, którą się opiekuję zemdlała!
 • Wie ist denn Ihr Name? – Jak się pani nazywa?
 • Ich heiße – nazywam się 
 • Und wie heißt die Person, um die Sie sich kümmern? – A jak się nazywa osoba, którą się pani opiekuje?
 • Sie heißt – Ona nazywa się …
 • Ich war kurz auf der Toilette und als ich zurück kam, lag sie schon auf dem Boden – Byłam krótko na toalecie i jak wróciłam, leżała już na podłodze, 
 • Hat sie noch Puls? – Czy ona ma jeszcze puls?
 •  Ich schicke Ihnen einen Rettungsdienst – Wyślę do pani pogotowie ratunkowe
 • Vor circa 5 Minuten –  Przed około 5 minutami

niemiecki dla opiekunek - wzywanie pomocy

Zwroty związane z wzywaniem pomocy 

 • Darf ich das Telefon benutzen? – Czy mogę użyć tego telefonu? 
 • Es ist ein Notfall – To jest nagły przypadek
 • Kann ich Ihnen helfen? – Czy mogę pani / panu pomóc?
 • Könnten Sie mir helfen? – Czy mogłaby mi pani / pan pomóc?
 • Brauchen Sie Hilfe? – Czy potrzebuje pani / pan pomocy?
 • Soll ich einen Arzt rufen? – Czy mam wezwać lekarza?
 • Bitte rufen Sie einen Arzt! – Proszę wezwać lekarza!
 • Bitte rufen Sie einen Krankenwagen! – Proszę wezwać karetkę!
 • Ich brauche einen Arzt! – Potrzebuję lekarza!
 • Es ist ein Notfall! – To jest nagły przypadek!
 • Es ist sehr dringend! – To jest bardzo pilne!
 • Bitte beeilen Sie sich! – Proszę się pośpieszyć!
 • Sie atmet nicht – Ona nie oddycha

niemiecki dla opiekunek - lekarz

W sytuacji awaryjnej powinniśmy zadzwonić do odpowiednich służb, które będą wymagały podania od nas następujących informacji:

 1.  Imię i Nazwisko – Wie heißen się? oder Wie ist ihr Name? : Ich heiße…
 2.  Dokładny adres – dobrym nawykiem jest nosić go przy sobie lub zostawić na kartce w widocznym miejscu przy telefonie. Ihre Adresse? Meine Adresse ist… oder Ich wohne in…
 3.  Numer telefonu kontaktowego – Ihre Telefon-, Kontaktnummer bitte? Meine Telefon-/Handynummer ist….
 4.  Opis sytuacji – osoba w centrali zada kilka pytań odnośnie zaistniałej sytuacji – Was ist passiert? oder Beschreiben sie bitte die Situation, den Unfall, die kranke Person? Istotne może być też pytanie o leki które zażywa podopieczny. Nimmt der Patient, der Geschädigte Medikamente? Wenn ja, dann welche? Należy podać również płeć i wiek osoby poszkodowanej. Das ist eine Frau/ein Mann … Jahre alt.

Alarmowy telefon

Opisywanie stanu zdrowia: 

 • Ich habe hier Schmerzen – Tutaj mam bóle
 • Sie hat Fieber / Durchfall / starken Husten – Ona ma gorączkę / biegunkę / silny kaszel
 • Mir ist schwindlig – Kręci mi się w głowie
 • Ihr ist schwindlig – Jej kręci się w głowie
 • Ich habe mich / sie hat sich geschnitten – Przeciąłem się / ona się przecięła
 • Ich habe mich verbrannt / sie hat sich verbrannt – Oparzyłem się / ona się oparzyła
 • Ich habe / sie hat einen Stromschlag bekommen – Poraził mnie / poraził ją prąd
 • hat Atemnot – Ma duszności
 • er/sie ist im Schock – Jest w szoku
 • er/sie schwitzt – Poci się
 • ist blas – Jest blady/a
 • hat Angst, ist unruhig – Boi się, jest niespokojny/a
 • hat Herzanfall oder Herzinfarkt – Ma atak serca lub zawał
 • hat starke Schmerzen im Brustkorb – ma silne bóle w klatce piersiowej
 • die Wunde ist rot – Rana jest czerwona

Po wykonaniu telefonu alarmowego zostańmy z podopiecznym. Pamiętajmy zarazem, że nasza pomoc lekarzom pogotowia ratunkowego i znajomość chorej osoby może okazać się kluczowa i niezbędna by uratować życie osobie potrzebującej. 

W tego typu przypadku pomocne będzie również słownictwo związane z wizytą w aptece