SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek: postanowienia noworoczne

Postanowienia noworoczne – niemieckie słownictwo

Nowy Rok zachęca wiele osób, aby postawić sobie nowe cele i wyzwania. Postanowienia noworoczne najczęściej związane są ze sportem, dietą lub rzuceniem złych nawyków. Jak o tym mówić po niemiecku? O tym w najnowszej lekcji Niemieckiego dla Opiekunek.

postanowienia noworoczne

 

Słówka związane z postanowieniami noworocznymi:

 • anfangen [Czyt.:anfangn] – zaczynać
 • sich gewöhnen [Czyt.:ziś gewyn] – przyzwyczajać się
 • versuchen [Czyt.:feazuchn] – próbować
 • der Vorsatz [Czyt.:foazac] – postanowienie
 • der Wille [Czyt.:wyle] – wola

Niemieckie słówka związane ze sportem i kondycją fizyczną:

 • das Sporttreiben [Czyt.:szporttrajbn] – uprawianie sportu
 • die Anstrengung [Czyt.:ansztrengunk] – wysiłek
 • in guter körperlicher Form sein [Czyt.:in guta kyrpealysia foam zajn] – być w dobrej formie fizycznej
 • fit werden [Czyt.:fyt weadn] – być sprawnym
 • fit bleiben [Czyt.:fyt blajbn] – pozostać sprawnym

cwiczenia fizyczne

Niemieckie słówka: odchudzanie

 • abnehmen [Czyt.:abnejmn] – chudnąć
 • aussehen [Czyt.:auszejn] – wyglądać
 • die Diät [Czyt.:dijet] – dieta
 • der Körper [Czyt.:kyrpa] – ciało

Mówienie o złych nawykach po niemiecku:

 • die Ernährungsweise [Czyt.: ernejrungswajze] – sposób odżywiania się
 • das Fett [Czyt.:fett] – tłuszcz
 • das Cholesterin [Czyt.:cholesterin] – cholesterol
 • der Raucher [Czyt.:rałcher] – palacz
 • die Krankheit [Czyt.:krankhajt] – choroba

Realizacja postanowień noworocznych:

 • langsam essen – jeść powoli
 • positiv denken – myśleć pozytywnie
 • gut motiviert sein – być dobrze zmotywowanym
 • sich gesund ernähren – zdrowo się odżywiać
 • stolz sein [Czyt.:sztolc zajn] – być dumnym

Mamy nadzieję, że dzisiejsza porcja słówek była łatwa do zapamiętania. Życzymy Ci wszystkiego dobrego w Nowym Roku!