Z myślą o zapewnieniu Państwu jeszcze lepszej obsługi od stycznia 2020 roku firmy Veritas, Mycare24 i Pflegehelden łączą się w jedną firmę Veritas Group.
SZUKASZ PRACY? Zadzwoń! 537 979 589 Telefon alarmowy dla opiekunek za granicą. Czynny 24h. - 535 228 007
Informujemy, iż 24.02.2020 po godzinie 16:00 rozpoczynamy prace techniczne, przez co kontakt z naszym oddziałem we Wrocławiu będzie utrudniony. Dzięki wprowadzonym zmianom, po konsolidacji marek, od 25.02.2020 naszym głównym numerem kontaktowym z działem rekrutacji stanie się 71 75 88 150. Tym samym numer 71 72 42 660, należący wcześniej do rekrutacji Opieka Mycare24 będzie nieaktualny.

Niemiecki dla opiekunek: pytanie o wiek i stan cywilny

Pytanie o wiek i stan cywilny po niemiecku

Dzisiejszy wpis z serii „Niemiecki dla Opiekunek” w całości poświęcimy kwestiom związanym z wiekiem i stanem cywilnym. Prędzej czy później zawarte w tej lekcji słówka z pewnością przydadzą się. Warto zatem swobodnie umieć odpowiedzieć po niemiecku na każde z poniższych pytań.

niemiecki dla opiekunek stan cywilny

Pytanie o wiek:

 • Wie alt bist du? [Czyt.: wi alt byst du] – ile masz lat?
 • Ich bin 45 Jahre alt. [Czyt.: yś byn fynfundfyrcyś jare alt] – Mam 45 lat.

Pytanie o dzieci:

 • Wie viele Kinder hast du? [Czyt.: wi file kinda hast du] – Ile masz dzieci?
 • Ich habe 3 Kinder: einen Sohn und zwei Töchter. [Czyt.: yś habe draj kinda: ajnen zon unt cwaj tyśta] – Mam troje dzieci: jednego syna i dwie córki.

Pytanie o stan cywilny:

 • Was ist Ihr Familienstand? [Czyt.: was yst ija familiensztand] – Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?
 • Sind sie verheiratet? [Czyt.: zynt zi ferhajratet] – Czy jest Pan/Pani żonaty/zamężna?
 • Ich bin verheiratet. [Czyt.: yś byn ferhajratet] – Jestem żonaty/zamężna.
 • Ja, ich bin verheiratet. [Czyt.: ja, yś byn ferhajratet] – Tak, jestem zamężna/żonaty.

restauracja senior

 • Sind Sie ledig? [Czyt.: zynt zi ledyś] – Jest Pan/Pani wolna?
 • Ja, ich bin ledig. [Czyt.: ja, yś byn ledyś] – Tak, jestem wolny/wolna.
 • Nein, ich bin nicht ledig. [Czyt.: najn, yś byn nyśt ledyś] – Nie, nie jestem wolny/wolna.

Niemieckie słówka związane ze stanem cywilnym:

 • ledig [Czyt.: ledyś] – wolny/wolna
 • verheiratet [Czyt.: ferhajratet] – żonaty/zamężna
 • geschieden [Czyt.: geszidn] – rozwiedziony/rozwiedziona
 • verwitwet [Czyt.: ferwytfet] – owdowiały/owdowiała