SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek - rodzina i krewni

Rodzina w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna, szczególnie dla kogoś, kto pracuje za granicą. To ona będzie zawsze stać za naszymi plecami, cokolwiek by nam się nie stało. To za nią najbardziej tęsknimy i do niej wracamy. Temat ten jest poruszany niezwykle często, dlatego w kolejnej lekcji niemieckiego dla opiekunek przedstawiamy słownictwo związane z rodziną. Dzięki temu każda opiekunka będzie mogła opowiedzieć o swojej rodzinie podopiecznemu, którym się opiekuje. 

lekcje niemieckiego

Słownictwo związane z rodziną: 

 • der Stammbaum [Czyt.:dea sztambałm] – drzewo genealogiczne
 • die Verwandten [Czyt.:di feawanten] – krewni
 • das Familienfoto [Czyt.:das familjenfoto] – zdjęcie rodzinne
 • die Eltern [Czyt.:di eltern] – rodzice
 • die Mutter [Czyt.:di muta] – matka
 • der Vater [Czyt.:dea fata] – ojciec
 • der Mann/Ehemann [Czyt.:dea man/ejeman] – mąż
 • die Frau/Ehefrau [Czyt.:di frał/ejefrał] – żona
 • die Gattin [Czyt.:di gatyn] – małżonka
 • der Gatte [Czyt.:dea gate] – małżonek
 • die Oma/Großmutter [Czyt.:di oma/grosmuta] – babcia
 • der Opa/Großvater [Czyt.:dea opa/grosfata] – dziadek
 • die Urgroßmutter [Czyt.:di ułagrosmuta] – prababcia
 • der Urgroßvater [Czyt.:dea ułagrosfata] – pradziadek
 • der Enkel [Czyt.:dea enkel] – wnuk
 • die Enkelin [Czyt.:di enkelyn] – wnuczka
 • die Enkelkinder [Czyt.:di enkelkinda] – wnuczęta
 • der Urenkel [Czyt.:dea ułaenkel] – prawnuczek
 • die Urenkelin [Czyt.:di ułaenkelyn] – prawnuczka

niemiecki dla opiekunek - krewni

Słownictwo związane z rodziną: 

 • junge Generation [Czyt.:junge generacjon] – młode pokolenie
 • die Tante [Czyt.:di tante] – ciocia
 • der Onkel [Czyt.:dea onkel] – wujek
 • die Tochter [Czyt.:di tohta] – córka
 • der Sohn [Czyt.:dea zon] – syn
 • das Kind [Czyt.:das kynt] – dziecko
 • der Bruder [Czyt.:dea bruda] – brat
 • die Schwester [Czyt.:di szwesta] – siostra
 • der Stiefsohn [Czyt.:dea sztifzon] – pasierb
 • die Stieftochter [Czyt.:di stiftohta] – pasierbica
 • der Stiefbruder [Czyt.:dea sztifbruda] – brat przyrodni
 • die Stiefschwester [Czyt.:di sztifszwesta] – siostra przyrodnia
 • die Stiefmutter [Czyt.:di sztifmuta] – macocha
 • der Stiefvater [Czyt.:dea sztiffata] – ojczym
 • der Neffe [Czyt.:dea neffe] – bratanek
 • die Nichte [Czyt.:di nyśte] – bratanica
 • der Cousin [Czyt.:dea kuzę] – kuzyn
 • die Cousine [Czyt.:di kuzine] – kuzynka
 • die Taufpatin [Czyt.:di tałfpatyn] – matka chrzestna
 • der Taufpate [Czyt.:dea tałfpate] – ojciec chrzestny
 • kinderlose Familie [Czyt.:kyndaloze familje] – rodzina bezdzietna
 • kinderreiche Familie [Czyt.:kyndarajśe familje] – rodzina wielodzietna
 • die Schwiegertochter [Czyt.:di szwigatohta] – synowa
 • der Schwiegersohn [Czyt.:dea szwigazon] – zięć
 • der Schwager [Czyt.:dea szwaga] – szwagier
 • die Schwägerin [Czyt.:di szwegeryn] – szwagierka
 • die Schwiegermutter [Czyt.:di szwigamuta] – teściowa
 • der Schwiegervater [Czyt.:dea szwigafata] – teść
 • die Beerdigung [Czyt.:di beerdigunk] – pogrzeb
 • die Hochzeit [Czyt.:di hohcajt] – wesele
 • die Trauung [Czyt.:di trałunk] – ślub
 • der Hochzeitsjahrestag [Czyt.:dea hohcajtsjarestak] – rocznica ślubu

 niemiecki dla opiekunek - rodzina

Zwroty związane z rodziną i krewnymi 

 • verwandt [Czyt.:feawant] – spokrewniony
 • verheiratet [Czyt.:feahajratet] – zamężna, żonaty
 • ledig [Czyt.:ledyś] – wolny, wolna
 • geschieden [Czyt.:geszidn] – rozwiedziony, rozwiedziona
 • verwitwet [Czyt.:feawytwet] – owdowiały, owdowiała
 • Familie gründen [Czyt.:familje gryndn] – założyć rodzinę
 • zu Hause bleiben [Czyt.:zu hałze blajbn] – zostać w domu
 • sich um den Haushalt kümmern [Czyt.:zyś um dejn hałshalt kymmern] – troszczyć się o dom
 • Pflichte teilen [Czyt.:pflyśte tajlen] – dzielić obowiązki
 • einen Streit anzetteln [Czyt.:ajnen sztrajt anceteln] – wszczynać kłótnie
 • Beruf und Familie unter einen Hut bringen [Czyt.:beruf unt familje unta ejnen hut bringn] – łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe
 • im Familienkreis [Czyt.:ym familjenkrajs] – w kręgu rodzinnym
 • zur Familie gehören [Czyt.:zuła familje gehyrn] – należeć do rodziny

niemiecki - rodzina i krewni

Zwroty związane z rodziną i krewnymi 

 • lieben [Czyt.:libn] – kochać
 • unterstützen [Czyt.:untasztycn] – wspierać
 • pflegen [Czyt.:pflejgn] – pielęgnować
 • sich kümmern um +A [Czyt.:zyś kymmern um] – troszczyć się o
 • erben [Czyt.:erbn] – dziedziczyć
 • zusammen|leben [Czyt.:cuzamnlejbn] – żyć razem
 • sterben [Czyt.:szterbn] – umierać
 • gebären [Czyt.:gebejrn] – urodzić
 • zurecht|kommen mit +D [Czyt.:cureśtkomen myt] – dogadywać się z
 • sich ärgern über +A [Czyt.:zyś ergern yba] – złościć się o
 • sich gegenseitig helfen [Czyt.:zyś gejgenzajtyś helfn] – pomagać sobie wzajemnie