SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek: rozumienie osoby starszej

Nasze darmowe lekcje języka niemieckiego dla opiekunek tym razem skupią się na wszelkiego rodzaju komunikatach, jakie może usłyszeć opiekunka od osoby starszej. Zobacz co i w jaki sposób może chcieć Ci powiedzieć senior. Warto znać wszystkie te zdania, by mieć pewność, że dobrze rozumiesz potrzeby swojego podopiecznego.

Niemieckie zwroty dla polskiej opiekunki:

rozmowa opiekunki z osoba starsza

Czynności związane z kładzeniem się i wstawaniem z łóżka:

 • Richten Sie mein Kissen zurecht. [Czyt.: ryśten zi majn kysen cureśt] – Proszę poprawić moją poduszkę.
 • Können Sie mein Kissen höher/niedriger legen? [Czyt.: kynen zi majn kysen hyja/nidriga lejgen] – Czy może Pan/Pani położyć moją poduszkę niżej/wyżej?
 • Stellen Sie mein Bett höher/niedriger. [Czyt.: sztelen zi majn bet hyja/nidriga] – Proszę podwyższyć/obniżyć moje łóżko.
 • Schütteln Sie die Decke auf. [Czyt.: szyteln zi di deke ałf] – Proszę strząsnąć kołdrę.
 • Helfen Sie mir aufzustehen. [Czyt.: helfen zi mija ałfcusztejen] – Proszę pomóc mi wstać.

Czynności związane z poruszaniem się po domu:

 • Öffnen Sie das Fenster. [Czyt.: yfnen zi das festa] – Proszę otworzyć okno.
 • Schließen Sie die Tür. [Czyt.: szlisen zi di tuła] – Proszę zamknąć drzwi.
 • Machen Sie das Licht aus/an. [Czyt.: mahen zi das lyśt ałs/an] – Proszę wyłączyć/włączyć światło.

Zwroty związane ze sposobem spędzania czasu:

 • Können Sie mir … holen? [Czyt.: kynen zi mija ….. holen] – Czy może Pan/Pani przynieść mi … ?
 • Können Sie ein bisschen aufräumen? [Czyt.: kynen zi ajn bysśen ałfrojmen] – Czy może Pan/Pani trochę posprzątać?
 • Ich möchte lesen/fernsehen/Radio hören/in den Garten gehen. [Czyt.: yś myśte lejzen/feanzejen/radjo hyren/in dejn garten gejen] – Chciałbym poczytać/obejrzeć telewizję/posłuchać radia/pójść do ogrodu.
 • Ich möchte heute Gottesdienst besuchen. [Czyt.: yś myśte hojte gotesdinst bezuhen] – Chcę dzisiaj pójść na mszę.

garden

Czynności związane z gotowaniem i jedzeniem:

 • Machen Sie heute Einkäufe. [Czyt.: mahen zi hojte ajnkojfe] – Proszę dzisiaj zrobić zakupy.
 • Können Sie das schneiden? [Czyt.: kynen zi das sznajden] – Może Pan/Pani to pokroić?

Czynności związane z higieną osób starszych:

 • Ich kann die Füße/die Rücken/die Haare nicht selbst waschen. [Czyt.: yś kann di fuse/di ryken/di hare nyśt zelbst waszen] – Nie mogę sam umyć stóp/pleców/włosów.
 • Ich möchte auf die Toilette gehen. Können Sie mich begleiten? [Czyt.: yś myśte ałf di tojlete gejen. kynen zi myś beglajten] – Chcę iśc do łazienki. Czy może mi Pan/Pani towarzyszyć?

Zwroty związane ze stanem zdrowia oraz lekarstwami:

 • Ich kann nicht schlafen. [Czyt.: yś kan nyśt szlafen] – Nie mogę spać.
 • Kann ich eine Schlaftablette bekommen? [Czyt.: kan yś ajne szlaftablete bekomen] – Czy mogę dostać tabletkę nasenną?
 • Messen Sie mir Fieber/Blutdruck. [Czyt.: mesen zi mija fiba/blutdruk] – Proszę mi zmierzyć gorączkę/ciśnienie.
 • Wie sind meine Werte? [Czyt.: wi zynt majne werte] – Jaki jest wynik?
 • Bestellen Sie die Medikamente in der Apotheke. [Czyt.: besztelen zi di medikamente in dea apoteke] – Proszę zamówić leki w aptece.

Więcej zwrotych związanych z tym tematem znajduje się w darmowej lekcji dla opiekunek: przyjmowanie leków.

rozmowa telefon seniorka

Niemieckie zdania związane z telefonowaniem oraz odwiedzinami:

 • Ich möchte meine Tochter/meinen Sohn/meine Freundin/meinen Freund anrufen. [Czyt.: yś myśte majne tohta/majnen zon/mejne frojndin/majnen frojnt anrufen] – Chciałbym zadzwonić do mojej córki/mojego syna/mojej przyjaciółki/mojego przyjaciela.
 • Am Samstag kommt … zu Besuch. [Czyt.: am zamstak komt … cu bezuh] – W sobotę przychodzi … w odwiedziny

Zobacz również: członkowie rodziny po niemiecku.