SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla Opiekunek: sprzęt i akcesoria medyczne po niemiecku

Opieka nad osobami starszymi nierzadko wiąże się z koniecznością używania specjalistycznych sprzętów i akcesoriów medycznych. Poznaj ich niemieckie nazwy. Poniżej prezentujemy również niemieckie zwroty, które mogą przydać się do opisu czynności związanych z używaniem tego typu przedmiotów.

akcesoria medyczne po niemiecku

 

Nazwy sprzętów medycznych, które można znaleźć w domu osoby starszej:

 • das Hörgerät [Czyt.: hyrgerejt] – aparat słuchowy
 • der Tropfständer [Czyt.: tropfsztenda] – stojak na kroplówkę
 • das Blutdruckgerät [Czyt.: blutdrukgerejt] – ciśnieniomierz
 • der Zuckerspiegelmesser [Czyt.: cukaszpigelmesa] – glukometr
 • das Thermometer [Czyt.: termomejta] – termometr
 • der Sauerstoffbehälter [Czyt.: załasztofbehelta] – butla z tlenem

Przedmioty związane z toaletą:

 • der Katheter [Czyt.: katejta] – cewnik
 • die Urinflasche [Czyt.: urinflasze] – kaczka
 • die Bettpfanne [Czyt.: betpfane] – basen
 • der Toilettenstuhl [Czyt.: tojletensztul] – wózek toaletowy

Rodzaje podkładów:

 • das Stecklacken [Czyt.: szteklaken] – podkład
 • die Gummiunterlage [Czyt.: gumiuntalage] – podkład gumowy
 • die Papierunterlage [Czyt.: papijauntalage] – podkład papierowy
 • die Matratze [Czyt.: matrace] – materac

opatrunki po niemiecku

Niemieckie nazwy opatrunków:

 • die Bandage [Czyt.: bandaże] – bandaż
 • der Verbandsmull [Czyt.: feabantsmul] – gaza
 • die Kompresse [Czyt.: komprese] – kompres
 • der keimfreie Verband [Czyt.: dea kajmfraje feabant] – opatrunek jałowy
 • der Druckverband [Czyt.: drukfeabant] – opatrunek uciskowy
 • das Heftpflaster [Czyt.: heftpflasta] – plaster z opatrunkiem
 • die Einmalhandschuhe [Czyt.: ajnmalhantszułe] – rękawiczki jednorazowe
 • das Desinfektionsmittel [Czyt.: dezinfekcjonsmytel] – środek dezynfekujący

Zwroty związane z pielęgnacją ran:

 • Wunde mit dem Desinfektionsmittel reinigen [Czyt.: wunde myt dejm dezynfekcjonsmytel rajnigen] – czyścić ranę środkiem dezynfekującym
 • die Handschuhe an|ziehen [Czyt.: hantszułe an|zijen] – założyć rękawiczki
 • die Kompresse auf die Wunde legen [Czyt.: komprese an di wunde lejgen] – położyć kompres na ranę
 • Pflaster auf die Wunde auf|kleben [Czyt.: pflasta ałf di wunde ałfklejben] – nakleić plaster na ranę
 • einen frischen Verband an|legen [Czyt.: ajnen friszen feabant anlejgen] – założyć świeży opatrunek
 • den Verband wechseln [Czyt.: dejn feabant wekseln] – zmieniać opatrunek

opieka zranienie

Niemieckie zwroty związane z toaletą:

 • den Katheter/die Windel wechseln [Czyt.: dejn katejta/di windel wekseln] – zmieniać cewnik
 • die Urinflasche aus|leeren [Czyt.: urinflasze ałslejren] – opróżniać kaczkę
 • Bettpfanne benutzen [Czyt.: betpfane benucen] – używać basenu

Opisywanie po niemiecku sposobu poruszania się seniora:

 • am Rollator gehen [Czyt.: am rolatoa gejen] – poruszać się z chodzikiem
 • an Krücken gehen [Czyt.: an kryken gejen] – iść do kulach
 • im Rollstuhl sitzen [Czyt.: im rolsztul zicen] – siedzieć na wózku

Inne przydatne zwroty związne z pielęgnacją seniora:

 • Spritze geben [Czyt.: szprice gejben] – dać zastrzyk
 • die Zahnprothese ein|setzen [Czyt.: canproteze ajnzecen] – włożyć protezę zębową
 • die Zahnprothese heraus|nehmen [Czyt.: canproteze herałsnejmen] – wyjąć protezę zębową
 • Blutdruck/Fieber messen [Czyt.: blutdruk fiba mesen] – mierzyć ciśnienie/gorączkę

Poznaj również: Niemieckie zwroty związane z przyjmowaniem leków.