SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek: umawianie się na spotkanie

Czy wiesz, jak umówić się na spotkanie po niemiecku? Poznaj słownictwo, które przyda Ci się, gdy chcesz się z kimś umówić lub zarezerwować wizytę. Poznaj również niemieckie słówka przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Życzymy owocnej nauki!

Umawianie się na spotkanie po niemiecku

umawiac spotkanie

Ogólne wyrażenia związane z umawianiem spotkania:

 • sich treffen mit + D [Czyt.: zyś trefen myt] – spotykać się z
 • sich verabreden mit + D [Czyt.: zyś feaaprejdn myt] – umawiać się z
 • an|rufen + A [Czyt.: anrufn] – dzwonić do kogoś
 • zu|stimmen [Czyt.: cusztymen] – zgadzać się
 • der Termin [Czyt.: dea termin] – termin/spotkanie/wizyta
 • der Terminkalender [Czyt.: dea terminkalenda] – terminarz

Gdzie umawiasz się na spotkanie lub wizytę:

 • das Ärztehaus [Czyt.: das erctehałs] – przychodnia
 • die Arztpraxis [Czyt.: die arctpraksis] – prywatny gabinet lekarski
 • die Klinik [Czyt.: di klinik] – klinika
 • der Schönheitssalon [Czyt.: dea szynhajts-zalon] – salon kosmetyczny
 • der Friseursalon [Czyt.: dea frizuazalon] – salon fryzjerski
 • Gehen wir zusammen ins Kino? [Czyt.: gejn wija cuzamen ins kino] – Idziemy do kina?
 • einen Termin beim Arzt/beim Frisör/bei der Kosmetikerin haben [Czyt.: ajnen termin bajm arct/bajm frizuła/baj dea kosmetikeryn habn] – mieć wizytę u lekarza/u fryzjera/u kosmetyczki

agenda spotkania

Zwroty przydatne podczas ustalania godziny i miejsca spotkania:

 • Um wie viel Uhr? [Czyt.: um wi fil uła] – O której godzinie?
 • Ich hätte gern einen Termin. [Czyt.: yś hette gern ajnen termin] – Chciałbym się umówić na wizytę/spotkanie.
 • Haben Sie einen Termin frei? [Czyt.: habn zi ajnen termin fraj] – Czy jest wolny termin?
 • Geht es um acht Uhr/in einer Stunde? [Czyt.: gejt es um aht uła/in ajna sztunde] – Czy możemy się spotkać o ósmej/za godzinę?

Zgodzenie się na spotkanie:

 • Bis dann! [Czyt.: bys dan] – Do zobaczenia.
 • Da passt mir (nicht). [Czyt.: das passt mija nyśt] – To mi (nie) pasuje.
 • Ja klar, das klingt gut! [Czyt.: ja klar, das klinkt gut] – Jasne, to brzmi świetnie.
 • Die Idee gefällt mir. [Czyt.: di ideje gefelt mija] – Ten pomysł mi się podoba.
 • Ja gern, wann denn? [Czyt.: ja gern, wan den] – Tak chętnie, kiedy?

Odmowa spotkania:

 • Das geht nicht. [Czyt.: das gejt nyśt] – To niemożliwe.
 • Ich habe leider keine Zeit/keine Lust. [Czyt.: yś habe lajda kajne cajt/kajne lust] – Niestety nie ma czasu/ochoty.
 • Da haben wir keine Termine frei. [Czyt.: da habn wija kajne termine fraj] – Nie mamy wtedy wolnych terminów.
 • Ich habe andere Pläne. [Czyt.: yś habe andere plejne] – Mam inne plany.

rozmowa rekrutacyjna

Jak po niemiecku poinformować o spóźnieniu:

 • sich verspäten [Czyt.: zyś feaszpejtn] – spóźniać się
 • Ich stehe im Stau. [Czyt.: yś szteje im ształ] – Stoję w korku.
 • Ich komme etwas später. [Czyt.: yś kome etwas szpejta] – Przyjadę trochę później.
 • Mein Zug hat Verspätung. [Czyt.: majn cuk hat feaszpejtunk] – Mój pociąg ma opóźnienie.
 • Ich habe den Bus verpasst. [Czyt.: yś habe dejn bus feapast] – Uciekł mi autobus.
 • den Termin verschieben [Czyt.: dejn termin feaszibn] – przesunąć spotkanie/wizytę

Jeśli nie uda Ci się dotrzeć na spotkanie, możesz powiedzieć:

 • Ich habe den Termin vergessen. [Czyt.: yś habe dejn termin feagesen] – Zapomniałem o spotkaniu/wizycie.
 • Mein Auto ist kaputt. [Czyt.: majn ałto yst kaput] – Zepsuło mi się auto.
 • Ich habe verschlafen. [Czyt.: yś habe feaszlafn] – Zaspałem.
 • Es tut mir leid. [Czyt.: es tut mija lajd] – Przykro mi.
 • den Termin ab|sagen [Czyt.: dejn termin apzagn] – odwołać spotkanie/wizytę