SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek: wychodzenie z domu

Wiele osób sparszych, które samodzielnie się poruszają, lubi wychodzić na spacery. Poznaj  zwroty po niemiecku, które przydadzą się, gdy będziesz proponować wspólne wyjście z domu. W tej lekcji „Niemieckiego dla opiekunek” skupimy się nie tylko na organizacji czasu wolnego poza domem, ale także zamówieniu taksówki oraz przydatnych pytaniach, które warto zadać seniorowi przed wyjściem.

wyjście z domu

Jak po niemiecku zaproponować seniorowi wyjście z domu?

 • Gehen wir ins Kino / Museum / Theater. [Czyt.: gejen wija yns kino/muzeum/teata] – Chodźmy do kina / muzeum / teatru.
 • Gehen wir in den Park / Wald spazieren. [Czyt.: gejen wija yn dejn park/walt szpaciren] – Chodźmy do parku / lasu.
 • Setzen wir uns auf den Balkon. [Czyt.: zecen wija uns ałf dejn balkon] – Usiądźmy na balkonie.

Pytania, jakie można zadać seniorowi związane z czasem wolnym:

 • Möchten Sie sich im Garten erholen? [Czyt.: myśten zi zyś ym garten eaholen] – Czy ma pan ochotę odpocząć w ogrodzie?
 • Möchten Sie unterwegs Eis kaufen? [Czyt.: myśten zi untaweks ajs kałfen] – Czy chce pan po drodze kupić lody?
 • Haben Sie Lust, im Restaurant zu essen? [Czyt.: habn zi lust ym restaurant cu esen] – Czy ma pan ochotę zjeść w restauracji.

restauracja senior

Pytania po niemiecku, jakie warto zadać przed wyjściem:

 • Nehmen wir den Regenschirm mit? [Czyt.: nejmen wija dejn rejgenszyrm myt] – Czy bierzemy parasol?
 • Sind Sie schon fertig? [Czyt.: zynt zi szon featyś] – Czy jest już pan gotowy?
 • Möchten Sie den Gehwagen mitnehmen? [Czyt.: myśten zi dejn gejwagn mytnejmen] – Czy chce pan zabrać chodzik?
 • Haben Sie … mitgenommen? [Czyt.: habn zi … mytgenomen] – Czy zabrał pan …

Zwroty związane z taksówką:

 • Ich habe schon Taxi gerufen. [Czyt.: yś habe szon taksi gerufen] – Wezwałam już taksówkę.
 • Das Taxi wartet schon. [Czyt.: das taksi wartet szon] – Taksówka już czeka.
 • Steigen Sie langsam ein/aus. [Czyt.: sztajgen zi langzam ajn/ałs] – Proszę powoli wsiąść/wysiąść.

spacer spazieren

Jak po niemiecku poprosić osobę o ostrożne poruszanie się?

 • Stützen Sie sich auf mich. [Czyt.: sztycen zi zyś ałf myś] – Proszę się na mnie oprzeć.
 • Passen Sie auf den Bordstein auf! [Czyt.: pasen zi ałf dejn bordsztajn ałf] – Proszę uważać na krawężnik.
 • Seien Sie vorsichtig. [Czyt.: zajen zi foazyśtyś] – Proszę być ostrożnym.

Zdania po niemiecku, które przydadzą się podczas spaceru:

 • Wir müssen uns beeilen. [Czyt.: wija mysen uns beajlen] – Musimy się pośpieszyć.
 • Möchten Sie sich auf die Bank setzen? [Czyt.: myśten zi zyś ałf di bank zecen] – Czy chce pan usiąść na ławce?
 • Machen wir eine Pause. [Czyt.: mahen wija ajne pałze] – Zróbmy sobie przerwę.
 • Es ist glatt. [Czyt.: es yst glat] – Jest ślisko.
 • Gehen wir nicht zu schnell? [Czyt.: gejen wija nyśt cu sznel] – Czy nie idziemy za szybko?