SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek: zwroty przydatne podczas posiłków

Jakie zwroty po niemiecku warto znać, kiedy jest się opiekunką osoby starszej w Niemczech? W kolejnej części „Niemieckiego dla Opiekunek” prezentujemy wyrażenia przydatne w rozmowie z seniorem odnośnie przygotowywanych posiłków oraz informacje, jakie możesz usłyszeć od osób starszej podczas jedzenia.

sniadanie po niemiecku

O co warto spytać seniora przed posiłkiem?

 • Sitzen Sie gut? [Czyt.: zicen zi gut] – Czy dobrze pan siedzi?
 • Möchten Sie heute am Tisch / im Bett essen? [Czyt.: myśten zi hojte am tysz/ym bet esen] – Czy chce pan zjeść dzisiaj przy stole / w łóżku?
 • Soll ich Ihnen das Bett hochstellen? [Czyt.: zol yś inen das bet hohsztelen] – Czy mam panu podwyższyć łóżko?
 • Haben Sie Durst / Hunger? [Czyt.: haben zi durst/hunga] – Czy jest pan spragniony / głodny.
 • Brauchen Sie einen Löffel/eine Gabel/ein Messer? [Czyt.: brałhen zi ajnen lyfel/ajne gabel/ajn mesa] – Czy potrzebuje pan łyżki / widelca / noża?
 • Essen Sie Fisch gern? [Czyt.: esen zi fysz gern] – Czy chętnie je pan rybę?
 • Haben Sie Lust auf Quark? [Czyt.: haben zi lust ałf kwark] – Czy ma pan ochotę na biały ser?

Zwroty po niemiecku dotyczące napojów do posiłku:

 • Soll ich Ihnen Tee einschenken? [Czyt.: zol yś inen te ajnszenken] – Czy mam panu nalać herbaty?
 • Trinken Sie Ihren Saft aus. [Czyt.: trinken zi iren zaft ałs] – Proszę wypić swój sok do końca.
 • Holen Sie mit bitte ein sauberes Glas. [Czyt.: holen zi mija byte ajn załberes glas] – Proszę mi przynieść czystą szklankę.

napój do posiłku

Zwracanie seniorowi uwagi na odpowiednią dietę:

 • So viel Zucker sollen Sie nicht essen. [Czyt.: zo fil cuka zolen zi nyśt esen] – Nie powinien pan jeść tyle cukru.
 • Hier ist ihr Süßstoff. [Czyt.: hija yst ija zys-sztof] – Tutaj jest pana słodzik.
 • Sie müssen nüchtern bleiben. [Czyt.: zi musen nyśtern blajben] – Musi być pan na czczo.
 • Sie sollen alles aufessen. [Czyt.: zi zolen ales ałfesen] – Powinien pan wszystko zjeść.

Trudności osoby starszej podczas jedzenia:

 • Ich kann nicht schlucken. [Czyt.: yś kan nyśt szluken] – Nie mogę połykać.
 • Ich darf nicht kauen. [Czyt.: yś darf nyśt kałen] – Nie wolno mi gryźć.
 • Können Sie das schneiden? [Czyt.: kynen zi das sznajden] – Czy może to Pani pokroić?
 • Diese Brotstücke sind zu groß. [Czyt.: dize brotsztyke zynt cu gros] – Te kawałki chleba są za duże.
 • Das schmeckt nicht gut. [Czyt.: das szmekt nyśt gut] – To nie smakuje dobrze.

Niemiecki dla opiekunek jedzenie

Informowanie seniora o posiłku:

 • Gleich kommt das Frühstück / das Mittagessen / das Abendessen. [Czyt.: glajś komt das frysztuk/das mytagesen/das abentesen] – Zaraz będzie śniadanie / obiad / kolacja.
 • Ich bringe gleich das Essen. [Czyt.: yś bringe glajś das esen] – Zaraz przyniosę jedzenie.

Zdania, jakie mogą paść podczas jedzenia:

 • Ich streiche Ihnen das Brot. [Czyt.: yś sztrajśe inen das brot] – Posmaruję panu chleb.
 • Die Suppe ist zu kalt / zu heiß. [Czyt.: di zupe yst cu kalt/hajs] – Zupa jest za zimna / za gorąca.
 • Die Tomaten sind alle. [Czyt.: di tomaten zynt ale] – Pomidory się skończyły.
 • Hat es Ihnen geschmeckt? [Czyt.: hat es ynen geszmekt] – Smakowało panu?

Pomaganie osobie starszej w jedzeniu:

 • Machen Sie den Mund auf. [Czyt.: mahen zi dejn munt ałf] – Proszę otworzyć usta.
 • Ich füttere Sie. [Czyt.: yś futere zi] – Nakarmię pana.