SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla Opiekunek: Opisywanie drogi po niemiecku

Opisywanie drogi po niemiecku jest przydatną umiejętnością dla osób, które mieszkają w krajach niemieckojęzycznych. Z tego też powodu najnowsza lekcja „Niemieckiego dla polskich opiekunek” będzie dotyczyć właśnie tego zagadnienia. Życzymy przyjemnej i owocnej nauki.

Opisywanie drogi po niemiecku – przydatne zwroty

opisywanie drogi po niemiecku

Pytanie o drogę po niemiecku:

 • Entschuldigung, ich suche … (+Akk) [Czyt.:entszuldigunk yś zuhe] – Przepraszam, szukam…
 • Wo ist die/der/das nächste… ? [Czyt.:wo yst di/dea/das nehste] – Gdzie jest najbliższy…
 • Wo befindet sich… [Czyt.:wo befindet zyś] – Gdzie znajduje się…
 • Wo finde ich … (+Akk) [Czyt.:wo finde yś] – Gdzie znajdę…
 • Wie komme ich am besten zu… (+Dat) [Czyt.:wi kome yś am besten cu] – Jak dojdę/ dojadę najłatwiej do…
 • nach dem Weg fragen [Czyt.:nah dejm wek fragen] – pytać o drogę

Wskazywanie drogi po niemiecku:

 • Zuerst gehen Sie geradeaus/die Straße entlang [Czyt.:cuerst gejen zi geradeałs/di sztrase entlank] – Najpierw proszę iść prosto/wzdłuż ulicy
 • Gehen Sie die erste/zweite/dritte Straße rechts/links [Czyt.:gejen zi di erste/cfajte/dryte sztrase reśts/lynks] – Proszę skręcić w pierwszą/drugą/trzecią ulicę po prawej/po lewej
 • Dann biegen Sie rechts/links [Czyt.:dan bigen zi reśts/lynks] – potem proszę skręcić w prawo/w lewo
 • bis zur Kreuzung/Ampel [Czyt.:bys cuła krojcunk/ampel] – do skrzyżowania/do świateł
 • an der Kreuzung/Ampel [Czyt.:an dea krojcunk/ampel] – na skrzyżowaniu/na światłach
 • Danach nehmen Sie den Bus/die U-Bahn [Czyt.:danah nejmen zi dejn bus/di uban] – Następnie proszę pojechać autobusem/metrem
 • den Weg zeigen/beschreiben [Czyt.:dejn wek cajgen/beszrajben] – pokazać drogę/opisać drogę

opisywanie drogi po niemiecku

Zwroty przydatne podczas opisywania drogi po niemiecku:

 • durch + Akk [Czyt.:durś] – przez
 • über + Akk [Czyt.:yba] – przez
 • an (+Dat) … vorbei gehen [Czyt.:an foabaj gejen] – przechodzić obok czegoś
 • Sie sehen … (+Akk) auf der rechten/linken Seite [Czyt.:zi zejen … ałf dea reśten/linken zajte] – Widzi Pan/Pani … po prawej/lewej stronie
 • Nichts zu danken/Keine Ursache [Czyt.:nyśts cu danken/kajne ułazahe] – nie ma za co (dziękować)

Podstawowe zwroty określające odległość:

 • weit weg [Czyt.:wajt wek] – daleko
 • nah [Czyt.:na] – blisko
 • an der Ecke [Czyt.:an dea eke] – na rogu
 • gleich um die Ecke [Czyt.:glajś um di eke] – zaraz za rogiem

Uwaga! Zarówno spójnik „durch”, jak i „über” oznaczają przez. Jednak über używamy mówiąc o rzeczach płaskich (ulica, plac). Natomiast durch o rzeczach otaczających nas z wielu stron (park, las).