SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Drogie opiekunki!

Veritas Opieka docenia pracę oraz zaangażowanie opiekunek. Dlatego chcemy wynagrodzić ich trud i wyrazić wdzięczność oferując Premię Wielkanocną połączoną z bonusem majowym.


Wysokość oraz warunki otrzymania premii

Podwójna dniówka wynosząca minimum 50 euro netto przysługuje opiekunkom za następujące dni:

15 kwietnia 2022 – Wielki Piątek
17 kwietna 2022 – Niedziela Wielkanoc
18 kwietnia 2022 – Poniedziałek Wielkanocny
1 maja 2022


Opiekunkom, które przepracują wszystkie wymienione wyżej dni, przysługuje minimum 200 euro netto premii.
Premia może wynieść 260 euro netto – wysokość zależna od dniówki.