SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Ważne zasady w pracy opiekunki w Niemczech

Opiekunka osoby starszej to zawód bardzo wymagający. Co prawda nie wymaga ukończenia odpowiednich studiów i uzyskania kierunkowego wykształcenia, by móc się jej podjąć, ale nie oznacza to, że jest to praca dla każdego. Jest to zajęcie bardzo odpowiedzialne, a przez to mocno stresujące. Opiekunka osoby starszej musi, mówiąc potocznie, mieć nerwy ze stali, ale jednocześnie cechować się pogodą ducha. Dobra opiekunka osoby starszej powinna ustalić sobie swój własny kodeks postępowania i kierować się nim. Jeśli przestrzegane są określone zasady, zrówno opiekunka jak i podopieczni będą zadowoleni i bezpieczni.

Zasada 1: Trzymaj nerwy na wodzy.

Każda doświadczona opiekunka może potwierdzić, że zdarzają się podopieczni “z piekła rodem”. Wynikać to może zarówno z ich charakteru, jak i ze zmian neurologicznych powstających w mózgu na skutek chorób czy demencji. Seniorzy bywają też krnąbrni i złośliwi nie z przekory, lecz ze strachu – są przerażeni ograniczeniami, jakie stawia przed nimi starzejące się ciało. Opiekunka musi mieć tego świadomość. Nawet, jeśli jest osobą mocno temperamentną,  powinna poskromić emocje i wykazać się ogromną cierpliwością i zrozumieniem.

Zasada 2: Senior zawsze musi być pod opieką.

Opiekunka nie może oddalić się od podopiecznego (np. by załatwić coś na mieście, zrobić zakupy), jeśli senior nie ma w tym czasie zapewnionej opieki. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie senior jest względnie samodzielny i wcześniej ustaliliśmy (z samym podopiecznym bądź jego rodziną), że można go na krótki czas zostawić samego w domu. W przeciwnym wypadku opiekunka zawsze musi zadbać o to, by ktoś ze starszą osobą został.

Zasada 3: Zawsze zachowuj wszystkie rachunki.

Czasami opiekunce zostawia się pewna kwotę pieniędzy, za które może zapłacić seniorowi rachunki, zrobić zakupy czy nabyć leki. Opiekunka powinna zawsze skrupulatnie rozliczać tego typu wydatki. Nawet jeśli wydaje się, że senior czy rodzina nie przywiązują do tego zbyt wielkiej wagi, to zdecydowanie lepiej jest zachować pod tym względem pełen profesjonalizm i ostrożność. Warto więc notować wielkość przyjmowanych kwot. Jeśli to możliwe, wymagajmy pokwitowania, chyba, że kwota pozostawiona jest ryczałtowo na przykład na miesiąc i określa ją umowa. Dotyczy to też każdego najmniejszego wydatku wraz z rachunkiem, paragonem czy potwierdzeniem zapłaty. Opiekunka osoby starszej może w ten sposób uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnych sytuacji z nich wynikających.

Zasada 4: Planowanie to podstawa.

Podkreślaliśmy tu już niejeden raz. Harmonogram to jedno z podstawowych narzędzi pracy opiekunki. Pozwala on mieć większą pewność, że nie pominiemy niczego istotnego w opiece seniora (na przykład przyjęcie leków, wizyta lekarza). Dzięki planowaniu również senior zyskuje pewną stabilność, która pozwala mu się łatwiej odnaleźć. Jest to szczególnie ważne, gdyż stany otępienne niestety bardzo często wprowadzają podopiecznych w dużą dezorientację i poczucie niepokoju. Planowanie pomaga też w organizacji wyjazdów, urlopów opiekunek i odpowiednio szybkiego znalezienia zastępstwa na ten czas.

Zasada 5: Uśmiech!

Dobra opiekunka osoby starszej pomaga mu pokonać trudności życia codziennego i poprawić jego jakość. Pogoda ducha opiekunki może okazać się zaraźliwa, a więc uśmiech to zdecydowanie najważniejsza część każdego dnia. On sprawi, że zarówno dla opiekunki, jak i osoby starszej dzień będzie po prostu lepszy.