SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Dzień Wszystkich Świętych w Niemczech

Wiele opiekunek osób starszych spędza Dzień Wszystkich Świętych w pracy w Niemczech. Zarówno tam, jak i w Polsce jest to dzień pełen zadumy i wspomnień na temat osób, które już odeszły. Choć znaczenie tego dnia dla nas i naszych sąsiadów jest takie samo – w Niemczech zwyczaje z nim związane są nieco inne. W jaki sposób nasi sąsiedzi obchodzą Dzień Wszystkich Świętych?

święto zmarłych

Jak wygląda Dzień Wszystkich Świętych w Niemczech?

W Polsce Dzień Wszystkich Świętych łączy się z odwiedzaniem grobów naszych bliskich. Jednak według tradycji kościelnej dniem pamięci o bliskich, którzy odeszli jest 2 listopada, czyli Zaduszki. Z czasem wiele czynników historycznych i fakt, że 2 listopada nie jest dniem wolnym od pracy, spowodowały, że wszyscy odwiedzają cmentarze dzień wcześniej.

W porównaniu do mieszkańców Niemiec, przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych w naszym kraju trwają nieco dłużej. Już kilka tygodni wcześniej możemy zauważyć na cmentarzach osoby, które porządkują nagrobki oraz przestrzeń dookoła nich. Niemcy bardzo rzadko zajmują się tym samodzielnie i poświęcają przygotowaniom znacznie mniej czasu. Wszelkie prace w zakresie utrzymania porządku wykonują specjalizujące się w tym firmy.

1 listopada w Niemczech

Dzień Wszystkich Świętych – poszczególne landy

Aby zauważyć różnicę, która dotyczy Dnia Wszystkich Świętych w Niemczech, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, jakie wyznania religijne dominują w tym kraju. Najbardziej licznymi grupami wyznaniowymi, które liczą po około 30% ludności całego Państwa, są protestanci oraz katolicy. To głównie one determinują przebieg większych świąt. Dlatego w poszczególnych landach dzień wszystkich świętych obchodzony jest w nieco odmienny sposób. Większą wagę przywiązuje się do tego święta w Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Kraju Saary, Nadrenii Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii. W pozostałych landach w Niemczech święto wszystkich świętych nie jest aż tak istotne, jak w tych wyżej wspomnianych.

dzień wszystkich świętych w niemczech

Czas zadumy i wspomnień

W landach, które celebrują Dzień Wszystkich Świętych, jest to czas zadumy, wyciszenia i oddawania szacunku zmarłym. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech niewskazane są huczne zabawy, głośna muzyka oraz zrzeszające dużą ilość osób imprezy. Bardzo często określa się 1 listopada w Niemczech – „cichym dniem”.

W landach protestanckich w Niemczech święto Wszystkich Świętych nie jest tak popularne, jak w Polsce. Dlatego nie zobaczymy tam na cmentarzach tłumów. W kraju nad Wisłą bogato ustrojone nagrobki, pełne kwiatów i zniczy to charakterystyczny widok podczas tego święta. W tym dniu na polskich cmentarzach można zauważyć spore tłumy, które oddają cześć zmarłym. Osób odwiedzających nagrobki swoich bliskich w Niemczech jest zdecydowanie mniej. W dodatku wygląd nekropolii jest nieco skromniejszy, a kwiaty i znicze pojawiają się tylko w nielicznych miejscach.

wszystkich świętych

Tradycje w Niemczech

Tradycja związana w obchodzeniem święta wygląda nieco bardziej wystawnie. W wielu miejscach odbywają się uroczyste procesje wiernych na cmentarzach, gdzie odwiedzane są również groby kapłańskie. Takim nabożeństwom bardzo często towarzyszą chóry oraz orkiestry dęte. Wśród katolików, podobnie jak w Polsce, w dzień wszystkich świętych w Niemczech palone są na grobach bliskich znicze i stawiane kwiaty. Zdarza się, że na grobach umieszczane jest jedzenie i napoje (fasola, wino, chleb). W Moguncji np. palona jest również świeca, która powinna się tlić aż do zaduszek. Wskazuje ona drogę do miejsca spoczynku i odgania złe duchy.

U rodzin obchodzących święto przypadające na 1 listopada, po wizycie w kościele i na cmentarzu odbywa się uroczysty obiad. W Dzień Wszystkich Świętych na niemieckich stołach można znaleźć struclę, która przygotowywana jest specjalnie na tę okazję. Jest to wypiek z ciasta drożdżowego, pleciony na kształt warkocza, który wyglądem przypomina naszą rodzimą chałkę.

święto zmarłych w Niemczech

Rodzinne święta

Pomimo że jest to spokojne święto, jest to również okazja do rodzinnych spotkań, które kultywowane są w większości przypadków. Wyjazd do Niemiec związany jest z rozłąką i tęsknotą, ale u podopiecznego możemy również poczuć się jak członkowie rodziny i spędzić ten czas w odpowiedni sposób.