SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Zakres obowiązków opiekunki seniorów w Niemczech

Osoby chcące podjąć pracę w opiece senioralnej często zastanawiają się nad obowiązkami opiekunki w Niemczech. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, czego można się w tej materii spodziewać i czy zakres ten będzie identyczny w każdym przypadku.

obowiązki opiekunki

 

Obowiązki opiekunki osoby starszej w Niemczech zależą od potrzeb podopiecznego

Zakres obowiązków opiekunki osoby starszej w Niemczech w największej mierze uzależniony jest od kondycji seniora i formy pomocy, której potrzebuje. W Veritas Opieka szczególną dbałość przykładamy również do predyspozycji kandydatek. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji jest dopasowywana do zadań, którym może sprostać. Ilość uwagi i czasu potrzebnego do wypełnienia zlecenia niemal za każdym razem jest inna. Dzieje się tak, ponieważ nie ma dwóch identycznych podopiecznych, tak samo, jak nie ma dwóch takich samych opiekunek.

Zakres obowiązków wstępnie opisany jest już w ofercie pracy. Przed wyjazdem na zlecenie koordynator zatrudniony w Veritas Opieka szczegółowo instruuje przyszłą opiekunkę o zakresie obowiązków wymaganych w danym przypadku. Na miejscu opiekunka pozostaje pod zdalną opieką koordynatora, a we wdrożeniu pomóc może również rodzina seniora lub wyjeżdżająca poprzedniczka.

opieka nad seniorem

Obowiązki opiekunki osób starszych — zakres

Obowiązki, z którymi będzie musiała zmierzyć się opiekunka, zwykle można pogrupować na dwie dziedziny:

 1. Czynności skupiające się na opiece nad seniorem, czyli:
  • Towarzystwo i wsparcie emocjonalne,
  • Pomoc w czynnościach higienicznych, toalecie oraz w ubieraniu podopiecznego,
 • Pilnowanie regularnego przyjmowania leków,
 • Pomoc w poruszaniu się w obrębie domu,
 • Wożenie podopiecznego (jeśli opiekunka ma prawo jazdy),
 • Załatwianie spraw urzędowych, wizyty na poczcie,
 • Aktywizacja seniora
 1. Zadania związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czyli np.:
 • Sprzątanie powierzchni codziennie użytkowanych przez podopiecznego, w tym m.in. odkurzanie czy mycie podłóg,
 • Pranie i prasowanie,
 • Przygotowanie i podawanie posiłków,
 • Robienie zakupów,
 • Opieka nad zwierzęciem domowym,
 • Inne, niezbędne obowiązki domowe.

starszy senior

Aktywizacja seniora

Jednym ze wspomnianych obowiązków opiekunki osób starszych jest aktywizacja podopiecznych. Jeśli pozwala na to stan zdrowia seniora, powinno się zabierać go na spacery, zachęcać do wysiłków intelektualnych oraz mobilizować do podejmowania aktywności dnia codziennego. Te starania szczególnego znaczenia nabierają w przypadku osób starszych cierpiących na choroby otępienne, takie jak m.in. Alzheimer.

Aktywizacja może polegać na właściwej organizacji czasu seniora oraz na zaplanowaniu dla niego zajęć pozytywnie wpływających na jego stan psychofizyczny. Często mogą one skutkować spowolnienie lub nawet zatrzymanie rozwoju choroby. Aby wzmocnić poczucie przydatności u osoby starszej, istotnym elementem jest również wyznaczanie podopiecznemu prostych zajęć, które może wykonać samodzielnie. Bardzo dobry wpływ będzie miała też rozmowa, ćwiczenie pamięci lub np. gry planszowe.

Niezbędnym elementem aktywizacji podopiecznego jest także zmobilizowanie go do aktywności fizycznej, w miarę jego możliwości. Artykuł zawierający wiele przydatnych informacji na ten temat zostanie wkrótce opublikowany na platformie Veritas Opieka.

seniorka

Pozytywna zmiana dla podopiecznego

Pojawienie się opiekunki niejednokrotnie wiąże się z bardzo pozytywną zmianą w życiu podopiecznego. Obowiązki opiekunki w Niemczech w oczach seniora nie ograniczają się do opieki osobistej czy pomocy z poruszaniem się oraz podawaniem leków. Osoba starsza widzi dużo więcej, jest wdzięczna za wsparcie emocjonalne w trudnych chwilach, jak i za wspólne radosne przeżywanie radosnych chwil. Codzienne życie seniora zmienia się diametralnie, ponieważ na zawsze może pożegnać się z samotnością, tak częstą i dotkliwą dla osób w zaawansowanym wieku. Postać opiekuna widziana oczami podopiecznego to uosobienie oparcia i doskonałe towarzystwo. Częstymi są sytuacje, kiedy między osobą starszą a osobą sprawującą nad nią opiekę pojawia się więź dużo silniejsza niż zwykła relacja pracodawca – pracownik. Zdarza się, że podczas zlecenia zawiązują się nawet przyjaźnie.