SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Codzienne podstawowe czynności - Lekcja 11

Dzień dobry! Dziś otworzymy nowy dział, który zaczniemy od poznawania słówek określających codzienne czynności. Zapraszamy!

 

anziehen [ancijn] – ubrać

ausziehen [auscijn] – rozebrać

aufstehen [aufsztejn] – wstawać

wecken [wekn] – budzić

frühstücken [frysztykn] – jeść śniadanie

Was möchten Sie zum Frühstück essen? [was myśten zi cum frysztyk esn] – Co chciałby Pan/ chciałaby Pani zjeść na śniadanie?

Mahlzeit! [malcajt] /
Guten Appetit [gutn apetit] – Smacznego!

Möchten Sie draußen gehen? [myśtn zi drałsen giejn] – Chciałby Pan/ chciałaby Pani wyjść na dwór?

Möchten Sie schon nach Hause gehen? [myśtn zi szon nah hauze giejn] – Chciałby Pan/ Chciałaby Pani już wracać do domu?

Haben Sie Hunger? [haben zi hunga] /
Sind sie hungrig? [zynd zi hunga] – Jest Pani / Pan głodna/y?

Haben Sie Durst? [haben zi durst] /
Sind sie durstig? [zynt zi durstyś] – Chce się Pani / Panu pić?

zu Mittag essen [cu mytag esn] – jeść obiad

Abendbrot essen [abendbrot esn] – jeść kolację

baden [badn] – kąpać

Zähne putzen [cejne pucn] – myć zęby

Haare kämmen [hare kejmen] – czesać włosy

Fingernägel schneiden [finganejgel sznajden] – obcinać paznokcie u rąk

Pampers, Windeln wechseln [pampers, windeln wekseln] – zmieniać pampersy, pieluchy

Toilette, Klo [toilete, klo] – toaleta, wc

Der Rollator [de rolato] – chodzik, balkonik

Möchten Sie die Toilette benutzen? [myśtn zi di tojlete benucn] – Chce Pani/ Pan skorzystać z toalety?

ins Bett gehen [ins bet giejn] – iść do łóżka

schlafen gehen [szlafn giejn] – iść spać

ein Schläfchen halten [ajn szlefsien haltn] – uciąć sobie drzemkę

Brauchen Sie meine Hilfe? [brauhen zi majne hilfe] – Potrzebuje Pani mojej pomocy?

Haben Sie gut geschlafen? [haben zi gut geszlafn] – Dobrze Pan / Pani spała?

 

 

Proszę wypełnić teraz luki w zdaniach poniżej:

1. Was möchten Sie zum F___________ essen? (Co chciałby Pan/ chciałaby Pani zjeść na śniadanie?)

2. Möchten Sie die Toilette b_________? (Chce Pani/ Pan skorzystać z toalety?)

3. Haben Sie D________? (Chce się Pani / Panu pić?)

4. Möchten Sie d_________ gehen? (Chciałby Pan/ chciałaby Pani wyjść na dwór?)

 

Kliknij, aby zobaczyć rozwiązanie

1. Was möchten Sie zum Frühstück essen?

2. Möchten Sie die Toilette benutzen?

3. Haben Sie Durst?

4. Möchten Sie draußen gehen?

 

 

Do zobaczenia w kolejnej lekcji!