SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Elementarna konwersacja, cz.1 - Lekcja 9

Dzień dobry! Dziś przedstawimy Państwu najczęściej używane wyrażenia w języku niemieckim, które są niezbędne do poprowadzenia elementarnej konwersacji. Zapraszamy!

 

Wie heißt du? [wi hajst du] – Jak się nazywasz?

Ich heiße Anna [yś hajse Ana] – Nazywam się Anna

Woher kommst du? [woha komst du] – Skąd pochodzisz?

Ich komme aus Polen [yś kome aus poln] – Pochodzę z Polski

Wer bist du? [we byst du] – Kim jesteś?

Ich bin die Frau von Jan [yś byn di frał fon jan] – Jestem żoną Jana

Was bist du von Beruf? [was byst du von beruf] – Czym się zajmujesz (zawodowo)?

Ich bin Maler. [yś byn mala] – Jestem malarzem

Das macht nichts [das maht nyśts] – Nic nie szkodzi

Was ist das? [was yst das] – Co to jest?

Das ist… [das yst] – To jest…

Es gibt… [es gibt] – Jest…/Są…

Viel Glück [fil glyk] /
Viel Erfolg [fil erfolg] – Powodzenia!

Schade! [szade] – Szkoda!

Es tut mir Leid [es tut mija lajt] – Przykro mi

Natürlich! [natyrliś] – Oczywiście

Das stimmt [das sztymt] – Zgadza się

Sehr gerne [ze gerne] – Bardzo chętnie

In Ordnung [in ordnung] – W porządku

Toll! [tol] / Super! [zupa] – Wspaniale, super

Herein bitte [herajn byte] – Proszę wejść

Ebenso [ejbenzo] /
Gleichfalls [glajśfals] – Wzajemnie

 

 

Proszę wypełnić teraz luki w zdaniach poniżej:

1. – W____ bist du? (Kim jesteś?)

– Ich bin die F_____ von Horst. Freut mich! (Jestem żoną Horsta. Miło mi cię poznać!)

2. – W_______ kommst du? (Skąd pochodzisz?)

– Ich k_______ aus Polen. (Pochodzę z Polski.)

3. – Was ______ das? (Co to jest?)

– D____ ist ein Sessel. (To jest fotel.)

4. – Entschuldigung, du bist Petra? (Przepraszam, czy ty jesteś Petra?)

– Ja, das ___________! (Tak, zgadza się!)

 

Kliknij, aby zobaczyć rozwiązanie

1. – Wer bist du? (Kim jesteś?)

– Ich bin die Frau von Horst. Freut mich! (Jestem żoną Horsta. Miło mi cię poznać!)

2. – Woher kommst du? (Skąd pochodzisz?)

– Ich komme aus Polen. (Pochodzę z Polski.)

3. – Was ist das? (Co to jest?)

Das ist ein Sessel. (To jest fotel.)

4. – Entschuldigung, du bist Petra? (Przepraszam, czy ty jesteś Petra?)

– Ja, das stimmt! (Tak, zgadza się!)

 

Do zobaczenia w kolejnej lekcji!