SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Godziny po niemiecku - Lekcja 16

Dzień dobry! Dzisiejsza lekcja będzie krótsza niż zwykle – nauczymy się w niej określać godziny po niemiecku. Zaczynajmy!

 

die Stunde, die Uhr [di sztunde, di uła] – godzina:

Wie viel Uhr ist es? [wi fil uła yst es] /
Wie spät ist es? [wi szpejt yst es] – Która jest godzina?

Viertel [firtel] – kwadrans

halbe Stunde [halbe sztunde], halb [halb] – pół godziny

Es ist 10 nach 12 Uhr [es yst cejn nach cwylf uła) – jest 10 po 12

gegen 8 Uhr [giejgn aht uła] – około ósmej

Viertel vor 7 [firtel fo sibn] – za kwadrans siódma

halb zwei [halb cfaj] – wpół do drugiej

Um wie viel Uhr? [um wi fil uła]– O której godzinie?

um 6 Uhr [um zeks uła] – o szóstej

in eine Stunde [in ajne sztunde] – za godzinę

 

 

Proszę wypełnić teraz luki w zdaniach poniżej:

1. – Um __________________ haben Sie den Arztbesuch? (O której godzinie ma Pani wizytę u lekarza?)

– __________ nach fünf. (Kwadrans po piątej.)

2. In eine ______________läuft mein Lieblingskrimi. Schalten Sie den Fernseher ein! (Za godzinę leci mój ulubiony kryminał. Proszę włączyć telewizor.)

3. Viertel ___________ sieben kommt meine Nachbarin zu Besuch. Könnten Sie da diesen lekceren Apfelkuchen backen? (Za kwadrans siódma przychodzi mnie odwiedzić sąsiadka. Może Pani wtedy upiec tę pyszną szarlotkę?)

4. Um ___________ drei Uhr möchte ich einen kleinen Spaziergang machen. Wollen wir in den Park gehen? (O wpół do trzeciej chciałabym zrobić mały spacer. Pójdziemy do parku?)

 

Kliknij, aby zobaczyć rozwiązanie

1. – Um wie viel Uhr haben Sie den Arztbesuch?

Viertel nach fünf.

2. In eine Stunde läuft mein Lieblingskrimi. Schalten Sie bitte den Fernseher ein.

3. Viertel vor sieben kommt meine Nachbarin zu Besuch. Könnten Sie da Ihren Apfelkuchen backen?

4. Um halb drei Uhr möchte ich einen kleinen Spaziergang machen. Wollen wir in den Park gehen?

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w kolejnej lekcji!