SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Koncept higieniczny firmy Veritas

Zasady higieny i postępowania w ramach sprawowania opieki domowej nad seniorami w trakcie pandemii wirusa COVID-19

Poniżej zawarte wytyczne dotyczą higieny w zakresie opieki domowej w okresie pandemii koronawirusa. Informacje te są przeznaczone w szczególności dla personelu świadczącego usługi opiekuńcze i należy ich ściśle przestrzegać. Dokument zawiera ważne dane kontaktowe, w tym do wydziałów zdrowia.

Wytyczne służą zagwarantowaniu bezpieczeństwa oraz ochrony przed infekcjami, a przede wszystkim ochrony przed koronawirusem, zarówno klientom/osobom wymagającym opieki, jak i personelowi opiekuńczemu. Dokument obejmuje zasady postępowania prewencyjnego, zawiera też informację dotyczącą objawów zachorowania, opiera się na najnowszej wiedzy naukowej i uwzględnia wymagania aktualnych przepisów w Niemczech i Polsce.

Zasady postępowania zostaną dostarczone kadrze opiekuńczej, osobom wymagającym opieki oraz ich rodzinom i powinny być bezwzględnie przestrzegane.

koncept higieniczy

Środki zapobiegawcze przed przyjazdem:

Test – jeżeli miejsce rozpoczęcia podróży do Niemiec znajduję się w strefie ryzyka, test na obecność koronawirusa jest obowiązkowy. Rząd Niemiec ogłosił całą Polskę obszarem ryzyka ze skutkiem od najbliższej soboty (24.10.2020).

W związku z tym wymaga od osób przekraczających granice aktualnego wyniku badania (negatywnego) na COVID-19.
Firma Veritas Group wdrożyła już konieczne procedury i rozpoczęła bezpłatne testowanie swojej kadry opiekuńczej. Udzielamy pomocy w zorganizowaniu przejazdu do i z miejsca badania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu ze swoim rekruterem lub pod numerem całodobowej infolinii + 48 71 72 42 001.

Agencja pokrywa wszelkie koszty związane z obowiązkowym wykonywaniem testów na obecność koronawirusa. W celu wykonania testu konieczne jest umówienie się na wizytę w odpowiednich laboratoriach. Wynik testu zostanie udostępniony natychmiast po jego otrzymaniu.

W przypadku, gdy wykonanie testu nie jest prawnie wymagane, ale klient niemiecki go oczekuje, agencja poinformuje o tym personel opiekuńczy i wyjaśni dalsze kroki postępowania.

Postępowanie

W dniach poprzedzających wyjazd do Niemiec należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka zakażenia, zwłaszcza w czasie pomiędzy wykonaniem testu a rozpoczęciem podróży. Oznacza to w szczególności:

 • Unikanie tłumów
 • W miarę możliwości unikanie kontaktów towarzyskich poza gospodarstwem domowym
 • Zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych
 • Zachowanie dystansu minimum 1,5 metra od innych osób

Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń obowiązujących w Polsce z powodu pandemii koronawirusa.

zalecenia - koronawirus

Środki zapobiegawcze w trakcie wykonywania pracy

O zasadach postępowania, zamieszczonych w załączniku, zostały poinformowane osoby wymagające opieki oraz ich krewni. Do przestrzegania tych zasad zobowiązany jest również personel opiekuńczy. Wymagane jest posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. W przypadku jego braku, konieczna jest izolacja, aż do uzyskania negatywnego wyniku testu.

Oprócz zasad podanych w dokumencie, będąc na miejscu zlecenia należy zwrócić szczególną uwagę na:

 1. Posiadanie środków higienicznych takich jak: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe zasłaniające usta i nos, środki dezynfekujące
 2. Ograniczanie kontaktów z osobami spoza gospodarstwa domowego oraz przypominaniu o konieczności zachowania dystansu społecznego. Wizyty towarzyskie powinny być ograniczone do minimum.
 3. Regularnie czyszczenie i dezynfekowanie powierzchni kontaktowych – takich, które są często przez nas dotykane.
 4. Częste dezenfekowanie telefonu komórkowego.
 5. Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości we wszystkich pomieszczeniach publicznych.
 6. Ochronę podczas kichania i kaszlu – podczas kichania lub kaszlu konieczne jest zasłonięcie twarz zgięciem łokcia, lub chusteczką jednorazową. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się wirusów.

koronawirus zalecenia dla opiekunek

Co należy zrobić jeśli pojawią się symptomy zachorowania na COVID-19?

Jeśli wystąpią objawy należy:

 • Niezwłocznie skontaktować się z agencją w Polsce
 • Poinformować podopiecznego/rodzinę/klienta
 • Pozostać w izolacji (nie zbliżać się do domowników)
 • Skontaktować się z lekarzem/pogotowiem, aby otrzymać instrukcje dalszego postępowania

WAŻNE: Nie umawiać i nie udawać się na wizytę lekarską na własną rękę Objawy występujące podczas zakażenia COVID-19

Każdy przypadek zakażenia COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób objawy są łagodne do umiarkowanych. Osoby z tego typu objawami nie muszą być hospitalizowane.

Najczęstsze objawy:

 • Gorączka
 • Suchy kaszel
 • Zmęczenie

Mniej powszechne objawy:

 • Ból mięśni
 • Ból gardła
 • Biegunka
 • Zapalenie spojówek
 • Ból głowy
 • Utrata smaku i węchu
 • Wysypka lub przebarwienia u palców rąk i nóg

Poważne objawy:

 • Trudności w oddychaniu lub duszność
 • Ból lub ucisk w klatce piersiowej z trudnościami w oddychaniu
 • Utrata mowy lub zdolności motorycznych

W przypadku wystąpienia nasilonych dolegliwości należy skonsultować się niezwłocznie z lekarzem po telefonicznym umówieniu wizyty. Objawy pojawiają się średnio od 5 do 6 dni po zakażeniu wirusem, ale mogą pojawić się dopiero po 14 dniach.

koronawirus higiena

Środki zapobiegawcze podczas podróży

Personel opiekuńczy wyjeżdżający do Niemiec powinien podczas podróży przestrzegać kilku zasad. Należy:

 • Unikać kontaktu rąk z oczami, nosem i ustami
 • Posiadać zapakowane chusteczki antybakteryjne, maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe
 • Pamiętać o regularnym i dokładnym myciu rąk. Poniżej znajduje sie instrukcja jak należy prawidłowo myć ręce.
 • Kichać/kaszleć tylko w zgięcie łokcia lub chusteczkę jednorazową.
 • Posiadać osobną torbę na zużyte chusteczki higieniczne
 • Nosić maseczkę zasłaniającą usta i nos podczas całej podróży
 • Mierzyć temperaturę przed rozpoczęciem podróży oraz udzielić informacji na temat stanu zdrowia
 • WAŻNE: w przypadku zauważenie symptomów zakażenia COVID-19 należy odwołać podróż i skontaktować się z agencją

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

 1. W razie wątpliwości prosimy o telefon do Agencji Veritas, czynne całą dobę: +48 71 72 42001
 2. Ogólne informacje na temat zapobiegania zakażeniu COVID-19 są dostępne na następującej stronie internetowej, również w języku angielskim: https: //www.z zusammengegencorona.de/.
 3. Niemiecki Rząd Federalny przygotował również broszurę w języku polskim: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/neuartiges-coronavirus-informationen-und-praktische-hinweise-polnisch–1746168
 4. Zmiany dotyczące obszarów ryzyka można również znaleźć na stronach internetowych Instytutu Roberta Kocha (RKI).
 5. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/polen-node/polensicherheit/199124

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać ogólne informacje o przepisach i zmianach w krajach związkowych:

Ministerstwo podało również numery infolinii i adresy stron internetowych obsługiwanych przez ministerstwa zdrowia w krajach związkowych. Możliwe jest tu uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące postępowania zapobiegającemu zakażeniu COVID – 19.

 • Baden-Württemberg: +49 711 904-39555
 • Bayern: +49 89 122 220
 • Berlin: +49 (0) 30 9028 2828.
 • Brandenburg: +49 331 866-5050
 • Bremen: +49-(0)0421 115
 • Hamburg: +49-(0)40 428 284 000
 • Hessen: +49 800 555 4666
 • Mecklenburg-Vorpommern: +49 385 588 11311
 • Niedersachsen:+49-(0)511 450 55 55
 • Nordrhein-Westfalen: +49 211 9119 1001
 • Rheinland-Pfalz: +49 6131 2848969
 • Sachsen: +49 800 100 0214
 • Sachsen-Anhalt: +49 391 5574 97 96
 • Saarland: +49 681 501 -4422
 • Schleswig-Holstein: +49-(0)431 797 00001
 • Thüringen: +49 361 57332-1188
 1. Niemiecki Urząd Zdrowia: właściwy urząd zdrowia można ustalić tutaj, korzystając z kodu pocztowego miejsca użytkowania: https://tools.rki.de/PLZTool/
 2. Opieka medyczna na wezwanie: W Niemczech istnieje ogólnokrajowy numer telefonu do dyżurów medycznych, pod który można zadzwonić, gdy wystąpią objawy. Ten centralny numer można wybrać z dowolnego regionu w Niemczech.

Ważne: to nie jest numer alarmowy!

 • Numer alarmowy: 112
 • Infolinia polskiego państwowego ubezpieczenia zdrowotnego: + 48 800 190 590