SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Najczęściej używane czasowniki w języku niemieckim - Lekcja 7

Dzień dobry! Zapraszamy Państwa do kolejnej lekcji. W ostatnim materiale uczyliśmy się odmiany podstawowych czasowników. Czas rozszerzyć sobie nieco wiedzę o kolejne, najważniejsze czasowniki w języku niemieckim.


 

machen [mahn] – robić

sehen [zejen] – widzieć

hören [hyrn] – słyszeć

fahren [farn] – jechać

gehen [giejn] – iść

stehen [sztejn] – stać

hängen [hengn] – wieszać

holen, bringen [holn, bringn] – przynieść

geben [gejbn] – dać

waschen [waszn] – myć

warten [wartn] – czekać

bleiben [blajbn] – pozostać

schlafen [szlafn] – spać

liegen [lign] – leżeć

sitzen [zycn] – siedzieć

sich setzen [zyś zecen] – siadać

lesen [lejzn] – czytać

abholen [abholn] – odebrać

essen [esn] – jeść

trinken [trinken] – pić

glauben [glaubn] – sądzić (uważać) / wierzyć

 

 

Czasowniki dzielimy na dwa rodzaje: regularne i nieregularne.

Regularne odmieniamy zawsze w ten sam sposób:

Usuwamy końcówkę -en, lub -n i zamiast niej dodajemy:

Ich –> -e

Du –> -st

Er/sie/es –> -t

Wir –> -en

Ihr –> -t

sie/Sie–> -en

 

ich mache

du machst

er/sie/es macht

wir machen

ihr macht

sie/Sie machen

 

Niestety nie wszystkie czasowniki są regularne. Te, które odmienia się inaczej niż zwykle, nazywamy nieregularnymi. Pokażemy to na przykładzie czasownika „fahren” (jechać):

 

Ich fahre

Du fährst

Er/sie/es fährt

Wir fahren

Ihr fahrt

sie/Sie fahren

 

 

Przećwiczmy nowo poznane słówka! Proszę uzupełnić luki w zdaniach poniżej:

  1. Anna hat heute Geburtstag. Ich g________ ihr ein Buch als Geschenk. (Anna ma dzisiaj urodziny. Dam jej książkę na prezent).
  2. Wo warst du? Wir w___________ auf dich schon zwei Stunden! (Gdzie byłeś? Czekamy na ciebie już dwie godziny!)
  3. T___________ ihr diesen Wein? (Pijecie to wino?)
  4. Sie g_____________ an Gott. (Oni wierzą w Boga.)

 

Kliknij, aby zobaczyć rozwiązanie

1. Anna hat heute Geburtstag. Ich gebe ihr ein Buch als Geschenk. (Anna ma dzisiaj urodziny. Dam jej książkę na prezent).
2. Wo warst du? Wir warten auf dich schon zwei Stunden! (Gdzie byłeś? Czekamy na ciebie już dwie godziny!)
3. Trinkt ihr diesen Wein? (Pijecie to wino?)
4. Sie glauben an Gott. (Oni wierzą w Boga.)

 

Do zobaczenia w kolejnej lekcji!