SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Najczęściej używane słówka i zwroty w języku niemieckim - Lekcja 8

Dzień dobry! Dziś przedstawimy Państwu najczęściej używane słówka w języku niemieckim, które pojawiają się w niemal każdej rozmowie. Są to:

 

hier [hija] – tutaj

da [da], dort [dort] – tam

bereit [berajt],
fertig [fertyś] – gotowy

alles klar [ales kla] – wszystko jasne

was [was] – co

wo [wo] – gdzie

wann [wan] – kiedy

wer [we] – kto

wie [wi] – jak

wie lange [wi lange] – jak długo

unten [untn] – na dole

oben [obn] – na górze

rechts [reśts] – na prawo

links [links] – na lewo

neben [nejbn] – obok

über [yba] – nad

hinter [hinta] – za

vor [fo] – przed

unter [unta] – pod

auf [auf] – na

an [an] – przy, na

in [in] – do, w

groß [grołs] – duży

klein [klajn] – mały

gut [gut] – dobry

schlecht [szleśt] – zły, niedobry

draußen [drałsen] – na zewnątrz

schwierig [szfiryś] – trudny

leicht [lajśt],
einfach [ajnfah] – prosty, łatwy

aber [aba] – ale

dass [das] – że

doch [doh] – przecież / ależ tak / przeciwnie

oder [oda] – albo

 

 

Proszę wypełnić teraz luki w zdaniach poniżej:

  1. Es ist sehr schön d_____________. Wollen wir spazieren gehen? (Jest bardzo ładnie na zewnątrz. Idziemy na spacer?)
  2. W____ wohnst du? (Gdzie mieszkasz?)
  3. Dieser Hund ist sehr k_______, aber auch sehr schön. (Ten pies jest bardzo mały, ale też bardzo ładny).
  4. Diese Aufgabe ist sch_________ gemacht. (To zadanie jest źle zrobione).

 

Kliknij, aby zobaczyć rozwiązanie
  1. Es ist sehr schön draußen. Wollen wir spazieren gehen? (Jest bardzo ładnie na zewnątrz. Idziemy na spacer?)
  2. Wo wohnst du? (Gdzie mieszkasz?)
  3. Dieser Hund ist sehr klein, aber auch sehr schön. (Ten pies jest bardzo mały, ale też bardzo ładny).
  4. Diese Aufgabe ist schlecht gemacht. (To zadanie jest źle zrobione).

 

Do zobaczenia w kolejnej lekcji!