Z myślą o zapewnieniu Państwu jeszcze lepszej obsługi od stycznia 2020 roku firmy Veritas, Mycare24 i Pflegehelden łączą się w jedną firmę Veritas Group.
SZUKASZ PRACY? Zadzwoń! 537 979 589 Telefon alarmowy dla opiekunek za granicą. Czynny 24h. - 535 228 007
Informujemy, iż 24.02.2020 po godzinie 16:00 rozpoczynamy prace techniczne, przez co kontakt z naszym oddziałem we Wrocławiu będzie utrudniony. Dzięki wprowadzonym zmianom, po konsolidacji marek, od 25.02.2020 naszym głównym numerem kontaktowym z działem rekrutacji stanie się 71 75 88 150. Tym samym numer 71 72 42 660, należący wcześniej do rekrutacji Opieka Mycare24 będzie nieaktualny.

Niemiecki dla Opiekunek - emigracja

Poznaj niemieckie słówka związane z emigracją. W dzisiejszej części „Niemieckiego dla Opiekunek” prezentujemy zwroty przydatne podczas rozmowy z niemieckim pracodawcą. Poruszymy również kwestie związane z urzędami emigracyjnymi oraz inne przydatne w tym temacie określenia. Zapraszamy do nauki i życzymy powodzenia!emigracja

Emigracja po niemiecku

Określenia związane z narodowością:

 • die Heimat [Czyt.: di hajmat] – ojczyzna
 • der Ausländer [Czyt.: dea ałslenda] – obcokrajowiec
 • der Auswanderer [Czyt.: dea ałswandera] – emigrant
 • der Einwanderer [Czyt.: dea ajnwandera] – imigrant
 • polnische Minderheit [Czyt.: polnysze mindahajt] – polska mniejszość narodowa
 • der Flüchtling [Czyt.: dea flyśtlynk] – uchodźca

Uczucia związane z pracą za granicą:

 • das Gefühl der Zugehörigkeit [Czyt.: das gefyl dea cugehyryśkajt] – poczucie przynależności
 • die Ausländerfeindlichkeit [Czyt.: di ałslendafajndlyśkajt] – ksenofobia
 • neue Sitten kennen|lernen [Czyt.: noje zyten kenenlernen] – poznać nowe zwyczaje
 • sich fremd fühlen [Czyt.: zyś fremt fylen] – czuć się obco

paszport

Niemieckie słówka związane z zatrudnieniem:

 • medizinische Versicherung [Czyt.: medicinisze feazyśerunk] – ubezpieczenie medyczne
 • der Arbeitsvertrag [Czyt.: dea arbeitsfeatrak] – umowa o pracę
 • der Dienstleistungsvertrag [Czyt.: dea dinstlajstunksfeatrak] – umowa zlecenie
 • klare Regel der Zusammenarbeit [Czyt.: klare rejgel dea cuzamenarbajt] – jasne zasady współpracy
 • verlockendes Gehalt [Czyt.: fealokendes gehalt] – atrakcyjne wynagrodzenie
 • Verlängerung des Vertrages [Czyt.: fealengerunk des featrages] – przedłużenie umowy
 • Agentur für Arbeit [Czyt.: agentuła fyła arbajt] – agencja pracy

Niemieckie zwroty związane z zatrudnieniem w Niemczech:

 • eine Arbeitserlaubnis beantragen [Czyt.: ajne arbajtsealałbnis beantragen] – wnioskować o pozwolenie na pracę
 • Unterkunft und Verpflegung sind garantiert [Czyt.: untakunft unt feapflejgunk zynt garaniert] – zakwaterowanie i nocleg są zagwarantowane
 • die Reisekosten decken [Czyt.: di rajzekosten deken] – pokrywać koszty podrózy
 • Rentenbeitrag und Versicherungsbeitrag bezahlen [Czyt.: retenbajtrak unt feazyśerunkbajtrak becalen] – opłacać składkę rentową i ubezpieczeniową
 • einen festen Arbeitsplatz haben [Czyt.: ajnen festen arbajtsplac haben] – mieć stałe miejsce pracy

walizki podróżne

Sprawy urzędowe związane z emigracją:

 • die Meldepflicht [Czyt.: di meldepflyśt] – obowiązek meldunkowy
 • das Einwohnermeldeamt [Czyt.: das ajnwonameldeamt] – urząd meldunkowy
 • die Ausländerbehörde [Czyt.: di ałslendabehyrde] – Urząd ds. Cudzoziemców
 • das Führungszeugnis [Czyt.: das fyrunkscojgnis] – zaświadczenie o niekaralności
 • die Anmeldebestätigung [Czyt.: di anmeldebesztetikunk] – zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 • die Staatsbürgerschaft erwerben [Czyt.: di sztatsbyrgaszaft eawerben] – starać się o obywatelstwo
 • die Aufenthaltserlaubnis [Czyt.: di ałfenthaltsealałbnis] – zezwolenie na pobyt

Na szczęście nasze Opiekunki w Niemczech nie potrzebują oddzielnych pozwoleń na pracę, a my pomagamy im dopełnić wszelkich formalności. Sprawdź oferty pracy w opiece.