SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek - pierwsze spotkanie

Znajomość języka niemieckiego w pracy opiekunki osób starszych jest jednym z podstawowych wymagań. Nie tylko pomaga w wykonywaniu obowiązków, ale również rozwija i zwiększa szanse na wyższe zarobki. W kolejnej lekcji języka niemieckiego dla opiekunek dowiemy się, jak się przedstawiać i jakich zwrotów używać podczas pierwszego spotkania. Zapraszamy do wspólnej nauki.

SICH VORSTELLEN, DIE ERSTE BEGEGNUNG – PRZEDSTAWIANIE SIĘ, PIERWSZE SPOTKANIE: 

niemiecki dla opiekunek

Celem tej lekcji jest poznanie zagadnień związanych z udzielaniem informacji na temat własnej osoby oraz utrwalenie podstawowych zasad gramatyki.

1. Wie heiβen Sie?[Wi hajsen Zi?] Jak się Pani/Pan nazywa?
2. Ich heiβe Anna [Iś hajse Ana] Nazywam się Anna
3. Ich bin Anna [Iś byn Ana] Jestem Anna
4. Woher kommen Sie? [Woher komen Zi?] Skąd Pani/Pan pochodzi?
5. Ich komme aus Polen [Iś kome aus Polen] Pochodzę z Polski.
6. Ich bin Polin. [Iś byn Polin] Jestem Polką.
7. Wo wohnen Sie? [Wo wonen Zi?] Gdzie Pani/Pan mieszka?
8. Ich wohne in Warschau [Iś wone in Warszał] Mieszkam w Warszawie
9. Ich wohne in einer Groβstadt Mieszkam w dużym mieście
[ Iś wone in ajner Grossztat] 10. Ich wohne in einer Kleinstadt Mieszkam w małym mieście [Iś wone in ajner Klajnsztat] 12. Wie alt sind Sie? Ile Pani/Pan ma lat? [Wi alt zind Zi?] 13. Ich bin 56 Jahre alt Mam 56 lat [Iś byn zeksundfynfciś Jare alt)
14. Ich bin in Deutschland zum ersten Mal Jestem w Niemczech po raz pierwszy [Iś byn in Dojczland cum ersten Mal]

lekcje niemieckiego-pierwsze spotkanie

Zwroty związane z pierwszym spotkaniem 

 • Hallo, ich heiße Anna Kowalska und bin Ihre neue Pflegerin – Dzień dobry, nazywam się Anna Kowalska i jestem Pani nową opiekunką [Halo, iś byn Ana Kowalska und byn Ire noje Pflegerin]
 • Es freut mich Sie kennen zu lernen! Cieszę się, że mogę Państwa poznać! [Es frojt miś Zi kenen cu lernen!]
 • Mein Deutsch ist noch nicht so gut Mój niemiecki nie jest jeszcze za dobry [Majn dojcz yst noch nyśt zo gut]
 • Was soll ich heute tun? Co dzisiaj mam robić? [Was zol is hojte tun?]

niemiecki dla opiekunek - pierwsze spotkanie

Przykładowa rozmowa:

 • Guten Tag, Wie heiβen Sie? [ Gutn Tag, Wi hajsen Zi?)
 • Guten Tag, Mein Name ist Ewa. [Gutn Tag, Majn Name is Ewa.]
 • Woher kommen Sie? [Woher komen Zi?]
 • Ich komme aus Polen und ich wohne in Warschau. [Iś kome aus Polen und iś wone in Warszał.
 • Wie alt sind Sie? [Wi alt zind Z+ Ich bin 30 Jahre alt. [Iś byn drajsiś Jare alt.
 • Was sind Sie von Beruf? [Was zind Zi fon Beruf?]
 • Ich bin Krankenschwester von Beruf. [Iś byn Krankenszwesta fon Beruf.]

TUTAJ ZNAJDĄ PAŃSTWO LEKCJE ORAZ ĆWICZENIA DO POBRANIA W PLIKU PDF: Niemiecki dla opiekunek – pierwsze spotkanie