Z myślą o zapewnieniu Państwu jeszcze lepszej obsługi od stycznia 2020 roku firmy Veritas, Mycare24 i Pflegehelden łączą się w jedną firmę Veritas Group.
SZUKASZ PRACY? Zadzwoń! 537 979 589 Telefon alarmowy dla opiekunek za granicą. Czynny 24h. - 535 228 007
Informujemy, iż 24.02.2020 po godzinie 16:00 rozpoczynamy prace techniczne, przez co kontakt z naszym oddziałem we Wrocławiu będzie utrudniony. Dzięki wprowadzonym zmianom, po konsolidacji marek, od 25.02.2020 naszym głównym numerem kontaktowym z działem rekrutacji stanie się 71 75 88 150. Tym samym numer 71 72 42 660, należący wcześniej do rekrutacji Opieka Mycare24 będzie nieaktualny.

Niemiecki dla opiekunek: Pomoc seniorowi w łazience

Niemiecki dla polskich opiekunek

Nasza seria zawierająca niemiecki dla polskich opiekunek skupi się na czynnościach związanych z higieną. Codzienna toaleta: mycie, przebieranie oraz czesanie to nieodłączna część obowiązków niemal każdej opiekunki zajmującej się osobami starszymi. Poznaj niemieckie zwroty, które przydadzą się podczas pomocy podopiecznemu w tych codziennych czynnościach.

prysznic po niemiecku

Przygotowanie do porannej lub wieczornej toalety:

 • Es ist Zeit für Morgentoilette / Abendtoilette. [Czyt.: es yst cajt fya morgentojlete/abenttojlete] – Czas na poranną / wieczorną toaletę.
 • Legen Sie sich auf die Seite / den Rücken / den Bauch. [Czyt.: lejgen zi zyś ałf di zajte/dejn ryken/dejn bałh] – Proszę położyć się na boku / na plecach / na brzuchu.
 • Ich helfe Ihnen aufstehen. [Czyt.: yś helfe inen ałfsztejen] – Pomogę panu/pani wstać.
 • Ich helfe Ihnen den Schlafrock anziehen. [Czyt.: yś helfe inen dejn szlafrok ancijen] – Pomogę pani / panu założyć szlafrok.
 • Was brauchen Sie zum Waschen? [Czyt.: was brałhen zi cum waszen] – Czego potrzebuje pan/pani do mycia?

Zwroty przydatne podczas pomocy seniorowi w toalecie:

 • Setzen Sie sich auf die Toilette. [Czyt.: zecen zi zyś ałf di tojlete] – Proszę usiąść na toalecie.
 • Soll ich Sie rasieren? [Czyt.: zol yś zi raziren] – Czy mam pana ogolić?
 • Putzen Sie sich die Zähne. [Czyt.: pucen zi zyś di cejne] – Proszę umyć zęby.
 • Möchten Sie sich heute am Waschbecken waschen? [Czyt.: myśten zi zyś hojte am waszbeken waszen] – Czy chce się dzisiaj pan / pani umyć przy umywalce?
 • Soll ich Ihnen die Haare kämmen? [Czyt.: zol yś inen di hare kejmen] – Czy mam panu/pani uczesać włosy?

codzienna toaleta

Zwroty po niemiecku związane z czyszczeniem protezy osoby starszej:

 • Setzen Sie Ihre Zahnprothese ein. [Czyt.: zecen zi ire canproteze ajn] – Proszę włożyć protezę.
 • Nehmen Sie Ihre Zahnprothese heraus. [Czyt.: nejmen zi ire canproteze herałs] – Proszę wyjąć protezę.
 • Ich reinige Ihnen Ihre Zahnprothese. [Czyt.: yś rajnige inen ire canproteze] – Wyczyszczę pana / pani protezę.

Korzystanie z wanny lub prysznica:

 • Steigen Sie langsam in die Badewanne. [Czyt.: sztajgen zi langzam in di badewane] – Proszę wejść powoli do wanny.
 • Gehen Sie unter die Dusche. [Czyt.: gejen zi unta di dusze] – Proszę wejść pod prysznic.
 • Ist Wasser nicht zu kalt / heiß? [Czyt.: yst wasa nyśt cu kalt/hajs] – Czy woda nie jest za zimna/gorąca?
 • Jetzt wasche ich Ihnen den Rücken / die Haare. [Czyt.: ject wasze yś inen di ryken/di hare] – Umyję panu / pani teraz plecy / włosy.

ubrania seniora

Przebieranie osoby starszej:

 • Ziehen Sie sich an/aus. [Czyt.: cijen zi zyś an/ałs] – Proszę się ubrać/rozebrać.
 • Ich ziehe Sie um. [Czyt.: yś cije zi um] – Przebiorę panią/pana.
 • Ich hole Ihnen frische Kleider. [Czyt.: yś hole inen frysze klajda] – Przyniosę panu / pani świeże ubrania.

Zachowanie ostrożności podczas codziennej toalety:

 • Passen Sie auf. [Czyt.: pasen zi ałf] – Proszę uważać.
 • Halten Sie sich gut fest. [Czyt.: halten zi zyś gut fest] – Proszę się mocno trzymać.