SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Pierwsze rozmowy po niemiecku. Lekcja 3

Dzień dobry! Zapraszam was na lekcje języka niemieckiego dla opiekunek z Veritasem.
Dziś zapoznamy się z podstawowymi wyrażeniami, które mogą się przydać podczas pierwszych rozmów z rodziną i podopiecznym. Zapraszamy!

 

Pytania po niemiecku, jakie możesz usłyszeć:

Könnten Sie etwas über sich selbst sagen? [kynten zi etfas yber zyś zelbst zagen] – Mogłaby Pani coś powiedzieć o sobie?

Woher kommen Sie? [woha komen zi] – Skąd Pani pochodzi?

Wo wohnen Sie? [wo wołnen zi] – Gdzie Pani mieszka?

Wie alt sind Sie? [wi alt zynd zi] – Ile ma Pani lat?

Wie fühlen Sie sich? [wi fylen zi zyś] – Jak się Pani czuje?

Wie geht’s Ihnen? [wi giejts dija] – Jak się Pani miewa?

Brauchen Sie noch etwas? [brauhen zi noh etfas] – Potrzebuje Pani jeszcze czegoś?

 

afazja u seniora

 

Odpowiedzi, jakich możesz udzielić:

Ich komme aus Polen [yś kome aus poln] – Pochodzę z Polski

Ich wohne in Wrocław [yś wołne in wrocław] – Mieszkam we Wrocławiu

Ich bin 45 Jahre alt [yś byn fynfundfijacyś jare alt] – Mam czterdzieści pięć lat

Ich fühle mich gut, danke [yś fyle myś gut, danke] – Czuję się dobrze, dziękuję

Mir geht’s gut, danke [mija giejts gut danke] – Miewam się dobrze, dziękuję

Ich verstehe nicht [yś ferszteje nyśt] – nie rozumiem

Klar [kla] – jasne, oczywiście

 

Pytania, które możesz zadać:

Mir geht’s gut, und Ihnen? [mija giejts gut und inen] – Miewam się dobrze, a Pani ?

Darf ich um Ihre Telefonnummer bitten? [darf yś um ire telefonnumer byten] – Czy mogę prosić o numer telefonu do Pani?

Könnten Sie wiederholen? [kynten zi widaholn] – Mogłaby Pani powtórzyć?

Könnten Sie langsamer sprechen? [kynten zi langzama szpresien] – Mogłaby Pani mówić wolniej?

Könnten Sie es anders sagen? [kynten zi es anders sagn] – Mogłaby Pani powiedzieć to inaczej?

Was bedeutet…? [was bedojtet] – Co znaczy…?

 

opieka osób starszych Niemcy

 

Nowe słówka:

verstehen [fersztejn] – rozumieć

wohnen [wołnen] – mieszkać

wiederholen [widaholn] – powtórzyć

bitten [byten] – prosić

sprechen [szpresien] – mówić

sagen [zagn] – powiedzieć

 

Ćwiczenie – Lekcja 3

Proszę teraz spróbować uzupełnić dialog:

– Guten Morgen!

– Morgen, Frau Nowak! Herzlich willkommen! (Witamy serdecznie!)

– Danke!

Setzen Sie sich bitte! (Proszę usiąść!) Könnten Sie etwas über sich selbst sagen? W_____________________________________?

– Ich komme aus Polen.

– Und w_______________________________?

– Ich wohne in Wrocław.

– Ach ja, ich war mal in Wroclaw! (Byłam kiedyś we Wrocławiu.) Eine sehr schöne Stadt! (Bardzo piękne miasto!) Und wie ____________________________?

– Ich bin 45 Jahre alt.

Gut! Ich bringe Ihnen Wasser. (Dobrze! Przyniosę Pani wodę). Brauchen Sie noch etwas?

– Entschuldigung, k______________ wieder__________?

– Klar! Brauchen Sie noch etwas?

– Ach nein, danke schön!

 

Kliknij a zobaczysz rozwiązanie

– Guten Morgen!

– Morgen, Frau Nowak! Herzlich willkommen! (Witamy serdecznie!)

– Danke!

Setzen Sie sich bitte! (Proszę usiąść!) Könnten Sie etwas über sich selbst sagen? Woher kommen Sie?

– Ich komme aus Polen.

– Und Wo wohnen Sie?

– Ich wohne in Wrocław.

– Ach ja, ich war mal in Wroclaw! (Byłam kiedyś we Wrocławiu.) Eine sehr schöne Stadt! (Bardzo piękne miasto!) Und wie alt sind Sie?

– Ich bin 45 Jahre alt.

Gut! Ich bringe Ihnen Wasser. (Dobrze! Przyniosę Pani wodę). Brauchen Sie noch etwas?

– Entschuldigung, könnten Sie wiederholen?

– Klar! Brauchen Sie noch etwas?

– Ach nein, danke schön!

 

W tym materiale to wszystko, ale zapraszam Państwa do kolejnej lekcji. Do zobaczenia!