SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Program Lojalnościowy 2022

Regulamin programu lojalnościowego 2022

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym 2022 ( dalej „Program”) oraz zasady przyznawania premii objętych tym regulaminem.
2. Organizatorem programu lojalnościowego jest VERITAS ETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. POZNAŃSKA, nr 21/48, 00-685 WARSZAWA, REGON: 387015102, NIP: 7010996944 ( dalej „Organizator”).
3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnictwo w programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.

 

§2
Uczestnictwo

1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółce VERITAS ETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. POZNAŃSKA, nr 21/48, 00-685 WARSZAWA, REGON: 387015102, NIP: 7010996944.
2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno – rekrutacyjne.
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

 

§3
Warunki Programu

1. Program trwa od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 włącznie.
2. Udział w programie polega na spełnieniu kryteriów obejmujących uzyskanie poszczególnych premii określonych w §4 oraz uzyskanie możliwości zatrudnienia na niemieckich warunkach.

 

§4
Premie i inne możliwości gratyfikacji

1. Uczestnicy niniejszego programu mogą otrzymać następujące premie:
a) Premia za polecenie
b) Premia za długoterminową współpracę
c) Premia za powroty na to samo zlecenie
2. Uczestnicy Programu mogą również uzyskać możliwość zatrudnienia na niemieckich warunkach.
3. Szczegółowe kryteria przyznania premii lub możliwości zatrudnienia na niemieckich warunkach określa §5.

 

§5
Kryteria przyznania premii

1. PREMIĘ ZA POLECENIE w wysokości 50 euro netto otrzymuje każda opiekunka, która poleci Organizatorowi nową opiekunkę podając jej imię, nazwisko i numer telefonu, a osoba polecona zostanie zatrudniona przez Organizatora i przepracuje minimum 30 dni na zleceniu i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.
2. PREMIĘ ZA DŁUGOTERMINOWĄ WSPÓŁPRACĘ w wysokości 400 PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 podjęła z nami wielomiesięczną współpracę oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.

3. PREMIĘ ZA POWROTY NA TO SAMO ZLECENIE w wysokości 400 PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która wróci na to samo zlecenie minimum 4 razy w ciągu roku kalendarzowego ( okres 01.01-31.12) i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy. Premia za długoterminową współpracę oraz premia za powroty na to samo zlecenie nie łączą się.

 

§6
Odbiór premii

1. Premia za polecenie oraz premia za polecenie wakacyjne zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Programu z tytułu umowy o świadczenie usług marketingowych na terenie Polski, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
2. Premia wakacyjna zostanie wypłacona do 31 stycznia 2022.
3. Premia za długoterminową współpracę, premia za powroty na to samo zlecenie zostaną wypłacone do 30 kwietnia 2022.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru premii z przyczyn leżących po stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór premii.

§7
Postanowienia końcowe

1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy rekrutacji spółki.
2. Premie nie łączą się.
3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie internetowej: https://www.veritas-opieka.pl.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.
Naszym opiekunkom oferujemy

  • Wysokie zarobki
  • Extra premie
  • Zwroty kosztów podróży
  • Pełne ubezpieczenie
  • Sprawdzone i legalne oferty
  • Całodobowe wsparcie koordynatora
  • Jasne i przejrzyste umowy
  • Pomoc prawna
  • Szkolenia zawodowe dla Opiekunek