SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek - Dzień Kobiet

Słownictwo związane ze Światowym Dniem Kobiet 

Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno ze świąt obchodzonych w bardzo podobny sposób w wielu miejscach na świecie. Tego dnia tysiące organizacji kobiecych na całym świecie przypominają postulaty dotyczące praw kobiet.

Dzień Kobiet w 2019 roku organizowany był pod hasłem „Balance zum Besseren”, czyli równowaga na lepsze. Jest to nie tylko komercyjne święto wszystkich kobiet na całym świecie, ale też ważna inicjatywa dotycząca walki kobiet o lepsze prawa.

W dzisiejszej lekcji niemieckiego dla opiekunek przybliżymy słownictwo oraz życzenia związane z Dniem Kobiet.

Słownictwo związane z Dniem Kobiet:

jedes Jahr – każdego roku
der Tag – dzień
der Weltfrauentag/der internationalen Frauentag – Międzynarodowy Dzień Kobiet
feiern – świętować
die Welt – świat
sollen – mieć powinność
erinnern an – przypominać o
die Frauenrechte – prawa kobiet
die Gleichberechtigung – równouprawnienie
die Gelegenheit – okazja, sposobność
der Frauentag – Dzień Kobiet
der Mann – mężczyzna
die Frau – kobieta
für/auch/oder – dla/też/lub
anbieten – oferować
schön – piękna
danken – dziękować
einmal – raz
sagen – powiedzieć
an diesem Tag – w tym dniu
geben – dawać
die Blumen – kwiaty
das Geschenk – prezent
die Wünsche – życzenia
das Gedicht – wiersz
ein Geschenk der Mutter schenken – podarować prezent mamie
einen angenehmen Tag wünschen – życzyć przyjemnego dnia

światowy dzień kobiet

Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag!!! Gratulacje z okazji Dnia Kobiet
Alles Gute zum Frauentag!!! Szczęśliwego Dnia Kobiet !!!

zaimki:

 • ich – ja
 • du -ty
 • er – on
 • sie – ona
 • es -ono

zaimki osobowe w dopełniaczu:

 • mainer – mój
 • dainer – twój
 • seiner – jej/swojej
 • ihrer – jej
 • seiner – jego

Życzenia na Dzień Kobiet

Allen Mädels einen schönen Frauentag. Lasst Euch von Euren Lieben heute richtig verwöhnen! [Czyt.:alen mejdels ajnen szynen frałentag. Last ojś fon ojren liben hojte ryśtyś ferwynen]–  Wszystkim dziewczynom pięknego Dnia Kobiet. Pozwólcie się rozpieścić swoim ukochanym!

Glückwünsche zum Frauentag! [Czyt.:glykwynsze cum frałentag] Gratulacje z okazji Dnia Kobiet!

Liebe Grüße zum Frauentag! [Czyt.:libe gryse cum frałentag] Serdeczne pozdrowienia z okazji Dnia Kobiet!

Ich wünsche Dir ganz viel Glück und Gesundheit. Mögen alle Deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen! [Czyt.:yś wynsze dija ganc fil glyk und gezundhajt. Mygen ale dajne trojme und wynsze in erfylung gejen] Życzę Ci dużo szczęścia i zdrowia. Niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia i życzenia!

Zum Frauentag wünsche ich Dir alles Gute, einen schönen Tag mit viel Sonne. [Czyt.:cum frałentag wynsze yś dija ales gute, ajnen szynen tag mit fil zone] Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci wszystkiego dobrego, pięknego dnia pełnego słońca

Herzlichen Glückswünsch zum Frauentag, Glück, Gesundheit und alles was Du Dir selber wünschst, wünsche ich Dir von Herzen. [Czyt.:herclysien glykwunsz cum frałentag. Glyk, gezundhajt und ales was du dija zelba wynszst, wynsze yś dija]Gratulacje z okazji Dnia Kobiet, szczęścia, zdrowia i wszystkiego czego sobie życzysz, życzę Ci z serca.

Jak uczcić Dzień Kobiet?

(po polsku) Każdego roku 8-ego marca świat obchodzi Światowy Dzień Kobiet – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Ten dzień powinien upamiętniać prawa kobiet i równość. Jednak jest też wspaniałą okazją dla mężczyzny, by podziękować żonie i ofiarować jej kwiaty lub prezent tego dnia.

(po niemiecku) Jedes Jahr am 8. März feiert die Welt den Weltfrauentag – den internationalen Frauentag. Dieser Tag soll an Frauenrechte und Gleichberechtigung erinnern. Er bietet jedoch für den Mann auch die schöne Gelegenheit an, seiner Frau einmal Danke zu sagen und Ihr an diesem Tag Blumen oder ein Geschenk zu geben

 

Dlaczego mężczyźni kochają kobiety?

Wyjaśnienie można znaleźć w książce “111 Gründe, Frauen zu lieben” (111 powodów, żeby kochać kobiety)  Richarda Christiana Kählera.  Jakie piękne argumenty przytacza autor?

Poniżej cytujemy kilka fragmentów z książki, które doskonale odpowiadają na pytanie, dlaczego mężczyźni kochają kobiety:

 1. “Weil Frauen sich nicht scheuen, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen.” „Ponieważ kobiety nie boją się mówić nieprzyjemnych prawd.”
 2. “Weil Frauen die ersten Menschen sind, die wir Männer in unserem Leben kennenlernen.” „Ponieważ kobiety są pierwszymi ludźmi, których mężczyźni spotkali.”
 3. “Weil Frauen es wagen, erwachsene Männer “Mäuschen”, “Moppel” oder “Mausebär” zu nennen.”  „Ponieważ kobiety mają odwagę nazywać dorosłych mężczyzn „myszami”, „mopem” lub „niedźwiedziem myszki.”
 4. “Weil Frauen einen dazu verführen, dass man ihnen voll verkitschte und viel zu lange Liebesbriefe schreibt.” „Ponieważ kobiety uwodzą cię i prowokują do pisania długich listów miłosnych.”
 5. “Weil Frauen so vorbeigehen können, dass Männer stehen bleiben müssen.” „Ponieważ kobiety mogą przejść obok tak, aby mężczyzna musiał się zatrzymać.”
 6. “Weil man mit Frauen zusammen auch den langweiligsten Film aushalten kann.” „Ponieważ z kobietami możesz znieść nawet najbardziej nudny film.”
 7. “Weil Frauen beim Tanzen so unglaublich glücklich sind.” „Ponieważ kobiety, jak są niesamowicie szczęśliwe, to tańczą.”
 8. “Weil alles auf der Welt falsch sein kann, nur das Bauchgefühl der Frauen nicht.” „Ponieważ wszystko na świecie może być niedobre, z wyjątkiem przeczucia kobiet.”
 9. “Weil Frauen die Welt mit anderen Augen sehen.” „Ponieważ kobiety widzą świat innymi oczami”.

Więcej słownictwa związanego przebywaniem na emigracji można znaleźć w lekcji: Niemiecki dla opiekunek – emigracja